Hoppa till huvudinnehåll
 

Insatser för människor från Ukraina som söker skydd i Sverige

Svensk och ukrainsk flagga och orolig mamma som sitter med barn i famnen.

Bidraget ska användas för att stödja organisationer i civilsamhället som arbetar med mottagande av människor som söker skydd i Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

Det här vill regeringen åstadkomma med bidraget

Regeringen har beslutat att MUCF får fördela bidrag på 68,8 miljoner kronor som stöd till civilsamhällesorganisationer som jobbar med att ta emot människor från Ukraina som söker skydd i Sverige.

Bidraget syftar särskilt till att stödja organisationernas möjligheter att anordna aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans, skapa mötesplatser, anordna stödverksamheter och samordna och stödja frivilliginsatser för målgruppen.

Viktiga datum ansökan

Ansökan är stängd.

Bidraget gäller för hela 2022

Om ni redan har jobbat med att ta emot människor från Ukraina som söker skydd i Sverige på grund av Rysslands invasion går det bra att söka bidrag för de kostnader ni haft för detta under hela 2022.

När året är slut ska ni redovisa till MUCF vad bidraget har använts till senast den 31 mars 2023.

Det här kan bidraget användas till

Bidraget får användas till att anordna aktiviteter, skapa mötesplatser, anordna stödverksamheter och samordna och stödja frivilliginsatser för människor från Ukraina som söker skydd i Sverige.

Bidraget kan till exempel användas för verksamhets-, administrations- och personalkostnader och ska vara förbrukat senast den 31 december 2022. 

Läs förordningen om utlysningen noga innan ni påbörjar ansökan

I förordningen hittar ni mer information och formalia som behöver uppfyllas för den som söker bidrag. Det är viktigt att ni läser den noga innan ni påbörjar er ansökan.

Länk till förordningen.

Vem kan söka?

Ideella föreningar 

Som ideell förening måste ni:

 • ha bedrivit verksamhet minst två år innan ansökan lämnas in
 • vara demokratiskt uppbyggda och respektera demokratins idéer (läs mer om detta på sidan Demokrativillkor - så granskar vi)

 • kunna dokumentera er verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser

 • bedriva en riksomfattande verksamhet som stöder lokala eller regionala organisationer (riksorganisationer) eller bedriver verksamhet som är av nationellt intresse (riksintresse)* 

OBS! Att en lokalförening är ansluten till en riksorganisation betyder inte att lokalföreningen bedriver riksomfattande verksamhet.

Trossamfund, samverkansorgan eller församlingar

Som trossamfund, samverkansorgan eller församling måste ni:

 • enligt 16 § (1998:1593) i lagen om trossamfund ha rätt till statlig hjälp eller 3 § i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
 • ha bedrivit verksamhet minst två år innan ansökan lämnas in
 • kunna dokumentera er verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser
 • bedriva riksomfattande verksamhet som stöder lokala eller regionala organisationer (riksorganisationer) eller bedriver verksamhet som är av nationellt intresse (riksintresse)* 

OBS! Att en lokalförening/församling är ansluten till en organisation som bedriver riksomfattande verksamhet betyder inte att lokalföreningen/församlingen i sig bedriver riksomfattande verksamhet.

* I undantagsfall kan organisationer som inte uppfyller dessa villkor beviljas bidrag. Detta kan gälla om MUCF bedömer att det finns särskilda behov kopplade till det geografiska område där organisationen är verksam.

Andra organisationsformer som stiftelser och kommuner kan inte beviljas bidraget.

Ansökan

Ni gör er ansökan i MUCF:s e-tjänst. Om ni inte har sökt bidrag tidigare så börjar ni med att skapa en användare för att kunna logga in.

Detta händer när ni skickat in ansökan

När ni skickat in ansökan får de ni angivit som kontaktpersoner en automatisk bekräftelse med e-post att vi har tagit emot er ansökan.

När ansökan är inskickad kan ni inte längre ändra eller fylla i nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

Redovisning

Bidrag som ni fått för verksamhetsår 2022 ska redovisas senast den 31 mars 2023.

Redovisningen lämnas i MUCF:s e-tjänst där ni gjorde er ansökan.

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i vår integritetspolicy.

Organisationer som fått bidrag hösten 2022

 • Sveriges Stadsmissioner, 15 066 004 kronor
 • Svenska Röda Korset, 7 000 000 kronor
 • Rädda Barnen, 6 300 000 kronor
 • Frälsningsarmén, 5 067 000 kronor
 • Arbetarnas Bildningsförbund, 4 511 000 kronor
 • Equmeniakyrkan, 4 000 000 kronor
 • Trossamfundet Romersk-Katolska Kyrkan, 4 000 000 kronor
 • KFUK-KFUM Sverige, 2 600 000 kronor
 • Hela Människan, 2 500 000 kronor
 • Romska Ungdomsförbundet, 2 000 000 kronor
 • Ukrainska Alliansen i Sverige, 1 994 000 kronor
 • RFSL, 1 694 000 kronor
 • Internationella Kvinnoförbundet, 1 410 000 kronor
 • Hej främling!, 1 102 864 kronor
 • Asylrättscentrum, 1 000 000 kronor
 • Support Group Network, 997 000 kronor
 • Ny Gemenskap, 864 000 kronor
 • Årsta Folkets Hus, 800 000 kronor
 • Mind, 788 000 kronor
 • Internationella Vänner, 760 000 kronor
 • Studieförbundet Bilda, 650 000 kronor
 • IK Eos, 487 122 kronor
 • Föreningen Framtidståget, 446 400 kronor
 • Trajosko Drom, 415 000 kronor
 • Sensus Svealand, 370 710 kronor
 • Folkets Hus Hallunda, 350 000 kronor
 • Svenska med baby, 350 000 kronor
 • RIFFI, Riksförbundet Internationella Föreningen Fem-Inclusion, 300 000 kronor
 • Studiefrämjandet, 300 000 kronor
 • Ibn Rushd, 220 000 kronor
 • Talita, 200 000 kronor
 • Allas Lika Värde Förening, 136 900 kronor
 • Nya Kompisbyrån, 120 000 kronor