Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga

Bidrag för dig som jobbar med unga för att inhämta kunskap och kompetens samt utbyta erfarenheter och arbetssätt med kollegor i andra länder.

Projekt kan till exempel handla om att göra studiebesök, delta i seminarier eller utbildningar eller andra typer av samverkansprojekt.  

Ansökningstider 

Just nu finns inga öppna ansökningar inom Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga.

Under 2021 genomförs två ansökningsrundor inom Erasmus+ Mobilitet. 

Ansökan

För att kunna ansöka om projekt inom Erasmus+ behöver du först registrera din organisation. Gör det i god tid så att du har möjlighet att jobba med din ansökan innan du lämnar in den. När du registrerat din organisation får den ett Organisation ID (OID) som sedan anges i er ansökan. 

Registrera din organisation

För att komma åt EU-kommissionens ansökningsformulär behöver du ett EU Login. Därefter kan du påbörja din organisations ansökan! 

Ansök inom Erasmus+  

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer, kommunala och regionala verksamheter eller sociala företag som arbetar med ungdomar kan söka bidraget. Det kan vara personer som arbetar med lokal eller regional ungdomspolitik, i ungdomsorganisationer eller med ungdomar i rollen som ungdomsledare, utbildare, handledare, ungdomsrådgivare eller annan typ av resursperson.

Projekten ska vara internationella samarbeten

För att göra ett projekt krävs det att du har internationella samarbetspartners inom något eller några av samarbetsländerna inom Erasmus+ Ungdom. 

Hitta internationella partners

Samarbetsländer inom Erasmus+ Ungdom

Det här kan bidraget gå till

Ett projekt byggs på en eller flera kompetensutvecklingsaktiviteter. Exempel på dessa aktiviteter är:

  • Studiebesök och andra typer av uppdrag som till exempel jobbskuggning.
  • Nätverkande och samhällsbyggande mellan personer som arbetar med unga
  • Kurser för att ge stöd till och utveckla kompetenser hos personer som arbetar med unga
  • Seminarier och workshops

Ett projekt måste alltså innehålla minst en av ovan kompetensutvecklingsaktiviteter. 

Projekten ska ha en tydlig effekt på deltagarna samt på deltagarnas ungdomsverksamheter. Det är viktigt att programprioriteringarna som finns inom Erasmus+ adresseras tydligt i projekten. 

Projektets längd och starttid

Själva kompetensutvecklingsaktiviteterna kan pågå minst 2 dagar och max 2 månader, exklusive resdagar. Själva projektet kan däremot pågå i upp till 24 månader. Då ingår tid för förberedelser, genomförande, utvärdering och uppföljning.

Inom projekttiden, innan aktiviteterna äger rum, är det också möjligt att planera in ett förberedelsebesök på platsen där aktiviteten kommer att äga rum. 

Bidragets storlek

Budgetfördelningen är indikativ och viss flexibilitet finns för förflyttningar mellan programområden. 

Total budget för MUCF att fördela inom Erasmus+ Ungdom år 2021: 5 767 366 euro 

Total budget för MUCF att fördela inom Erasmus+ Mobilitet, Ungdomsutbyte och Kompetensutveckling för dig som arbetar med unga: 1 517 367 euro

Prioriteringar

MUCF prioriterar projektansökningar som tillgodoser Erasmus+ prioriteringar, nämligen inkludering, demokratisk delaktighet, hållbarhet och digitalisering. 

Nyckelord
Bidrag
Erasmus+
EU
Ungas fritid

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: