Hoppa till huvudinnehåll
 

Workshopserie om ungas utanförskap och lösningar

Alltför många unga i vårt samhälle hamnar i olika former av svårigheter under sin uppväxt. För en del av dem leder det till kortare, längre eller – i värsta fall – permanent utanförskap. En ung person som fastnar i kriminalitet kan under sitt liv kosta samhället uppemot 23 miljoner kronor.

Vad händer i samhället när vi inte lyckas fånga upp unga som tidigt är på väg in i utanförskap? Hur kan vi genom att arbeta med unga förebygga utanförskap och skapa ett mer integrerat samhället? Ett samhälle som är bättre för alla.

För att stödja olika aktörer som arbetar med ungas fritid anordnar MUCF, tillsammans med flera kommuner, fysiska workshopar med fokus på samhällsekonomiska vinster och förebyggande insatser. Under 2023 genomförs workshopar i Östersund, Västerås, Helsingborg, Jönköping och Stockholm (Sollentuna). Workshopen är kostnadsfri och pågår under en heldag. Vi bjuder på fika och lunch.

Om workshopen

Framsida på rapporten Ungas utanförskap

Workshopserien fokuserar på att ge kunskap och lösningar om ungas utanförskap och visa hur effektiv samverkan kan byggas för att stötta målgruppen.

Grunden för workshopen är MUCF:s rapport Utanförskap och unga - en socioekonomisk analys av värdet av främjande öppen fritidsverksamhet för unga, som visar hur tidiga insatser kan bromsa barn och ungas resa mot utanförskap. Den leds av författarna bakom rapporten, nationalekonom Ingvar Nilsson och beteendevetare Eva Nilsson Lundmark.

– Vi lyfter värdet av tidiga insatser och diskuterar vilka vägar vi kan gå för att bromsa ungas resa mot utanförskapet. Vi ska prata om vad utanförskap kostar individen och samhället och vilka metoder som kan bryta utvecklingen, säger nationalekonom Ingvar Nilsson.

Syftet med workshoparna är att presentera rapporten för beslutsfattare och andra intresserade inom området samt att:

  • fördjupa kunskapen om utsattheten och utanförskapet hos unga
  • ge kunskap om den öppna fritidsverksamhetens ekonomiska effekter
  • väcka tankar om hur beslutsfattare kan se på den egna verksamheten som en social investering med god lönsamhet
  • inspirera till nya beslut på hemmaplan samt få idéer kring hur detta skulle kunna genomföras
  • skapa lärande mellan olika kommuner och andra aktörer

Målgrupp

Workshopen riktar sig till dig som är:

  • beslutsfattare, chef, politiker inom området ungas fritid
  • ansvarig för verksamhet riktad till unga på deras fritid
  • fritidsledare
  • arbetar med förutsättningarna för verksamheten, till exempel ekonomistyrning
  • övriga intresserade av samhällsekonomiska investeringar

Datum för kommande workshops

12 oktober Sollentuna
Anmäl dig här 

26 oktober Jönköping
Anmäl dig här

21 november Helsingborg
Anmäl dig här

Vill du veta mer om våra workshopar eller vårt arbete kring det kunskapsunderlag med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och på våldsförebyggande arbete som myndigheten har tagit fram? Vill din kommun, region eller civilsamhällesorganisation delta i en workshopserie? Välkomna att höra av er till omar.nur@mucf.se eller 010 – 160 1056.

Se film från workshop 

Tidiga insatser är en enorm vinst för både samhällsekonomin och de individer som undviker ett liv i utanförskap. Om det berättar nationalekonom Ingvar Nilsson under presentationen av rapporten “Utanförskap och unga”. Presentationen ägde rum under en workshop som MUCF arrangerade tillsammans med Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen och föreningen Hej främling