Hoppa till huvudinnehåll
 

Öppen fritidsverksamhet

Trygga och tillgängliga mötesplatser för unga är en viktig del i ungas liv. För att hjälpa er i ert arbete, erbjuder vi kunskapshöjande insatser till den öppna fritidsverksamheten. Vi har såväl tryckt stödmaterial som webbutbildningar - allt kostnadsfritt förstås!

 

Den 2 juni lanserade vi webbutbildningar, baserade på de tryckta stödmaterialen. Med öppen fritidsverksamhet avses fritidsgårdar, ungdomens hus och liknande verksamheter. 

Stödmaterial till dig i öppen fritidsverksamhet

Som ett utmärkt komplement till webbutbildningarna finns en del stödmaterial som vi tagit fram:

Planerar ni en konferens eller nätverksträff för chefer, fritidsledare eller förtroendevalda med ansvar för den öppna fritidsverksamheten? Vi kanske kan medverka i ert program!