Hoppa till huvudinnehåll
 

Öppen fritidsverksamhet

Vi erbjuder kunskapshöjande insatser till den öppna fritidsverksamheten. Vad behöver din verksamhet för att kunna matcha ungas behov och efterfrågan?

Med öppen fritidsverksamhet avses fritidsgårdar, ungdomens hus och liknande verksamheter. För att hjälpa er i arbetet med att skapa trygga och tillgängliga mötesplatser för unga, håller vi just nu på att utveckla en webbutbildning.

 

I juni fick vi regeringens uppdrag att Öka kunskapen hos fritidsledare om hedersrelaterat våld och förtryck. Ett uppdrag som ska redovisas i mars 2022.

Stödmaterial till dig i öppen fritidsverksamhet

Under 2021 utvecklar vi en webbutbildning som handlar om ungas fritid. Målet är att kunna lansera den under våren 2022. I väntan på och som ett utmärkt komplement till webbutbildningen finns en del stödmaterial som vi tagit fram:

Planerar ni en konferens eller nätverksträff för chefer, fritidsledare eller förtroendevalda med ansvar för den öppna fritidsverksamheten? Vi kanske kan medverka i ert program! Hör av er till uppdragsledare Marwa Chebil!

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: