Hoppa till huvudinnehåll
 

Kunskapskonferensen 2024

Datum/tid:
Plats: digital via Zoom

Varmt välkommen till årets Kunskapskonferens om det civila samhället. Ett årligt event där aktuell forskning som rör det civila samhället presenteras. Årets tema: AI och civilsamhället: utmaningar och innovativa lösningar

Kunskapskonferensen 2024 banner

 

Konferensen syftar till kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan forskning/akademin, offentlig sektor och civilsamhället. 

Årets tema handlar om AI och civilsamhället: utmaningar och innovativa lösningar och tar upp frågor kring utmaningar och möjligheter som AI utvecklingen innebär för samhället och civilsamhället, samt främjar en ökad kunskap kring detta aktuella ämne. 

Vi kommer bland annat diskutera hur AI påverkar civilsamhällets förutsättningar, roll och mervärde, från att stärka demokratiska processer till att öka tillgängligheten till tjänster och resurser. Konferensen syftar även till att resonera om de organisatoriska förutsättningarna som krävs för att lyckas och praktiskt utforska metoder och material för att höja AI-mognaden samt utbyta erfarenheter.

Konferensen är ett samarrangemang mellan MUCF, Ideell Arena, Vetenskapsrådet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) och vänder sig till tjänstepersoner, beslutsfattare och förtroendevalda inom offentlig sektor och det civila samhället.

Passa på att ta del av föreläsningar och samtal med forskare såväl som praktiker från både det offentliga och civilsamhället! 

Konferensen är kostnadsfri. 
Obs! Anmälan är bindande men kan vid behov ersättas av annan person. 

Sidan uppdateras kontinuerligt med information, program och seminarier.


Seminarier

Här är några seminarier som presenteras.

1. AI och civil samhällelig organisering

Artificiell intelligens kommer i allt större utsträckning till användning i våra liv – både när det gäller vardagslivet men även i våra interaktioner med myndigheter och kommuner. Civilsamhället och politiska praktiker är inga undantag här. 

I seminariet diskuterar vi både hur civilsamhället har påverkats av AI men även hur civilsamhället försöker påverkar AI-utveckling för att främja ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle.

Anne Kaun (Södertörns högskola), professor i medie- och kommunikationsvetenskap och forskar om bland annat medieaktivism, mediepraktiker, algoritmer, automatisering och artificiell intelligens.

Agnes Liminga (Umeå universitet), doktorand vid Sociologiska institutionen.

2. Computer says no – AI-stöd i bedömningsarbetet. Hur AI kan vara ett verktyg för att utveckla uppföljningen och stärka kontrollen av statsbidraget.

Hur kan AI bli en integrerad del i bedömning och beslutsfattande vid statlig bidragsgivning?
Folkbildningsrådet testar att bygga handläggarverktyg som med specialtränade språkmodeller ger stöd i bedömning och analys av text. Syftet med försöket är att hitta lösningar som möjliggör bättre prioritering av handläggarnas tid vid kontroll och uppföljning av statsbidragsanvändning. Flera bidragsgivare ser det finns behov av bättre systematiskt kontrollarbete inom bidragsgivningen.

Veronica Kennet, ekonomiansvarig och Andreas Bergendal, IT- samordnare, Folkbildningsrådet.

3. Sociala medier algoritmers inverkan på civilsamhällets organisering, resurser och politisk påverkan

Inom forskningen har det länge diskuterats hur AI används i sociala medier för att anpassa innehållet efter användarna och hur algoritmer påverkar förutsättningar för interaktion, kommunikation och organisering. På grund av all information, är det svårt att få igenom sitt budskap, och många civilsamhällesorganisationer kämpar med att få människor engagerade i deras frågor. Detta seminarium fokuserar på hur algoritmer i sociala medier påverkar civilsamhällets organisering, resurser och politisk påverkan. Vilka är de största utmaningarna och varför är det viktigt att ha kunskap om hur algoritmer ”styr” innehållet på sociala medier? 

Gabriella Scaramuzzino (Lunds universitet), Docent i socialt arbete och forskar bland annat om hur användningen av sociala medier påverkar medlemskap, politisk påverkan och engagemang i civilsamhället. Av särskilt intresse är hur algoritmer, men även andra typer av AI påverkar kollektivt handlande.

Workshop - Starta din AI-resa

I denna interaktiva workshop kommer du få ta del av erfarenheter från organisationer som startat sina AI-resor inom ramen för AI Swedens satsning Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle.

Vi kommer att resonera om vilka organisatoriska förutsättningar som behövs och du kommer praktiskt att få utforska metoder och material för att höja AI-mognaden.

Andreas Skog, AI Change Agent. Carl Norling Markai, Impact Initiative Developer
AI Sweden.