Hoppa till huvudinnehåll
 

Hej Eric Wennström!

En av alla de lärare som valt att engagera sig i Skolval 2022 är Eric Wennström. Till vardags undervisar han på Södervärnskolan i Visby och på valvakan har vi nöjet att få besöka honom och hans elever!

Varför är Skolval 2022 i samband med riksdagen viktigt? 

Skolvalet är en tillämpad praktisk övning där eleverna får genomföra ett Riksdagsval precis som det går till i verkligheten med riktiga politiska partier, riktiga valsedlar, valkuvert, röstlängd, valförrättare, och röstkort. I Södervärnskolans fall ingår också en debatt där eleverna är publik och representanter från de åtta riksdagspartiernas ungdomsförbund deltar på scen och svarar på elevernas i förväg nedskrivna frågor. 

I anslutning till debatten kommer också partierna ha bokbord där eleverna får möjlighet att träffa dem mer personligt och utbyta åsikter. 

Varför tackade du ja till att medverka på valvakan? 

Vi tackade ja för att vi anser att vi har något att visa upp när det gäller hur vi arbetar med skolvalet och kanske kan vi inspirera några andra skolor. Det är mycket jobb med att ordna en valdebatt av den digniteten vi gör men det är värt den arbetsinsats som krävs.

Då vi har med riksdagspartiernas ungdomsförbund så är vår erfarenhet att bryggan mellan väljare (våra elever) och partierna inte blir så stor, partirepresentanterna är mellan 17 och 25 år på ett ungefär. 

Förutom deltagande politiska ungdomsförbund är lokala massmedier (tidningar, radio, teve) inbjudna och kommer vara på plats och rapportera.

Hur kan elever, lärare och rektorer fortsätta hålla liv i skolans demokratiska uppdrag även efter valdagen? 

Södervärnskolan har genom valdebatten och arbetet kring denna upprättat kontakter och samarbetsvägar med riksdagspartierna, detta går att använda även i det efterföljande arbetet. Vi brukar besöka regionstyrelsen med våra elever där vi träffar lokalpolitiker och får veta mer om hur arbetet med att styra Region Gotland går till. 

Under en heldag i Stockholm på vårterminen besöker våra åttor Riksdagen för en guidad rundvandring. 

Skolbiblioteket kommer att exponera böcker på temat politik, samhälle och demokrati. 

Ett väl fungerande elevråd är en konkret övning i det demokratiska spelet med ordförande, sekreterare, dagordning, talarordning och voteringar.