Hoppa till huvudinnehåll
 

Barents

Barentssamarbetet är ett nationellt och regionalt samarbete inom en rad olika frågor i norra delarna av Norden med det övergripande syftet om hållbar utveckling. MUCF företräder ungdomsperspektiven.

MUCF:s roll i Barentsrådet

Sedan 2009 representerar MUCF Sverige i WGY (Working Group on Youth). Västerbotten och Norrbotten representerar de regionala perspektiven i arbetsgruppen.

WGY arbetar för att främja ungas engagemang inom alla områden av Barentssamarbetet och stärka samarbetet mellan regeringarna och regionerna i Barentsregionen. Syftet är att utveckla en ungdomspolitik som kan säkerställa ungdomars inkludering i samhället, med hänvisning till FN:s konvention om barns rättigheter.

Sveriges ordförandeskap i Barentsrådet

Sverige hade det övergripande ordförandeskapet i Barentsrådet under 2017–2019. På ungdomsområdet arbetade man för att ytterligare främja ungdomars aktiva medborgarskap och stärka internationella kontakter för ungdomar och ungdomsorganisationer. Sverige har haft unga som en prioritering under ordförandeskapet och i oktober 2019 antogs ungdomsrekommendationer.

Antagna ungdomsrekommendationer

BRYC - Barents Regional Youth Council


Barents regionala ungdomsråd (BRYC) arbetar med målet att stärka ungdomssamarbetet i Barentsregionen och ge den yngre generationen möjlighet att delta mer aktivt i Barentsregionens utveckling.

BRYC består av ungdomar som representerar regionerna och regionens urfolk. BRYC är medlem i och rapporterar till WGY. Mer information om BRYC hittar du här: What is BRYC? - barentsyouth

Bakgrund

Barents Euro-Arktiska Råd (BEAC) grundades 1993 vid en utrikesministerkonferens i Kirkenes, samtidigt som Barents Regionråd (BRC) etablerades genom ett gemensamt protokoll undertecknat av regionens landshövdingar och representanter för regionens urfolk. Därmed lanserades Barentssamarbetet, ett mellanstatligt och regionalt samarbete mellan länderna i Barentsregionen. De svenska regionerna som ingår är Region Norrbotten och Länsstyrelsen Västerbotten.

Arbetsgruppen för urfolken har en rådgivande roll och samarbetar nära med både BEAC och BRC. Samarbetet genomförs i ett antal arbetsgrupper under BEAC respektive BRC men också i arbetsgrupper gemensamma för båda nivåerna, ungdomsarbetet sker i en sådan gemensam arbetsgrupp mellan stat och region.

EU