Hoppa till huvudinnehåll
 

Barents

Barentsrådet består av länderna i Barentsregionen och syftar till att länderna inom regionen ska samverka över flera områden, till exempel inom ungdoms-, miljö- och urfolksfrågor. MUCF företräder ungdomsperspektiven.

Syftet med Barentssamarbetet är att länderna inom regionen ska samverka över många områden på lång sikt. Det kan vara till exempel inom ungdoms-, miljö- och urfolksfrågor.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors roll i Barentsrådet

Sedan 2009 representerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Sverige i JWGY (Joint Working Group on Youth). Västerbotten och Norrbotten representerar det regionala perspektivet i arbetsgruppen.

JWGY arbetar för att

  • stödja ungdomars och ungdomsorganisationers internationella samarbete
  • göra det möjligt för ungdomar att få internationella kontakter och erfarenheter.

Sveriges ordförandeskap i Barentsrådet

Sverige hade det övergripande ordförandeskapet i Barentsrådet under 2017–2019. På ungdomsområdet arbetade man för att ytterligare främja ungdomars aktiva medborgarskap och stärka internationella kontakter för ungdomar och ungdomsorganisationer. Sverige har haft unga som en prioritering under ordförandeskapet och i oktober 2019 antogs ungdomsrekommendationer.

Antagna ungdomsrekommendationer

Program för ordförandeskapet

Ordförandeskapet inom Barentsrådet roterar vartannat år mellan Finland, Norge, Ryssland och Sverige. Norge tog över ordförandeskapet i oktober 2019 och Västerbotten tog över ordförandeskapet på regional nivå.

Bakgrund

Barents Euro-Arktiska Råd (BEAC) grundades 1993 vid en utrikesministerkonferens i Kirkenes, samtidigt som Barents Regionråd (BRC) etablerades genom ett gemensamt protokoll undertecknat av regionens landshövdingar och representanter för regionens urfolk. Därmed lanserades Barentssamarbetet, ett mellanstatligt och regionalt samarbete mellan länderna i Barentsregionen (Danmark, Finland, Island, Norge, Ryssland och Sverige). De svenska län som ingår är Norrbotten och Västerbotten.

Arbetsgruppen för urfolken har en rådgivande roll och samarbetar nära med både BEAC och BRC. Samarbetet genomförs i ett antal arbetsgrupper under BEAC respektive BRC men också i arbetsgrupper gemensamma för båda nivåerna, ungdomsarbetet sker i en sådan gemensam arbetsgrupp mellan stat och region.

 

EU