Hoppa till huvudinnehåll
 

HBTQI

Alla i Sverige ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Våra utredningar visar dock att det är vanligare bland unga hbtq-personer att uppleva begränsningar och inskränkningar i sina liv. Det kan handla om begränsningar på fritiden, återkommande symptom på psykisk ohälsa och att vilja prata med sina närmaste, men att inte göra det. Dessutom är det mindre vanligt bland unga hbtq-personer att känna sig trygga i hemmet och på offentliga platser. 

Bild där människor står under regnbågsflaggan. Fotograf: Mercedes Mehling

MUCF idag om trygga platser för unga hbtqi-personer

Missade du sändningen den 14 oktober? Ingen fara, den går att ta del av igen, igen och igen!

Mötesplatser för unga hbtqi-personer

Vår kartläggning visar att stora delar av Sverige saknar mötesplatser för unga hbtq-personer. På landsbygden finns ingen. Ta del av våra två delrapporter från uppdraget Stärka förutsättningarna för att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer.  

Hbtqi-strategisk myndighet

Vi är en av regeringens hbtqi-strategiska myndigheter. Det innebär att vi ska främja hbtqi-personers lika rättigheter, att vi ska integrera ett hbtqi-perspektiv i vårt arbete och att vi ska genomföra insatser för att förbättra situationen för unga hbtqi-personer. 

Unga hbtqi-personers levnadsvillkor

Unga hbtq-personer är mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra unga och mår också sämre. Vi har regeringens uppdrag att ta reda på hur det är att vara ung hbtqi-person i Sverige idag. Ta del av vårt uppdrag på hbqti.mucf.se.

Olika verkligheter

I vår nationella ungdomsenkät finns frågor om sexuell läggning och könsidentitet. Det gör att vi kan få fram resultat specifikt om unga hbtq-personers levnadsvillkor. Den senaste ungdomsenkäten gjordes 2018 och i rapporten Olika verkligheter har vi fokuserat på unga hbtq-personer. 

Öppna skolan

För att skapa trygga och bra skolmiljöer för unga hbtq-personer, har vi under flera år utbildat skolpersonal i hbtq-frågor. Under 2021 utvecklar vi en webbaserad utbildning för att kunna nå ännu fler med denna viktiga kunskap. I väntan på det får du gärna använda vårt stödmaterial Öppna skolan.

Teckning över skolgår med barn som leker. Texten "En skola för alla" syns samt en regnbågsflagga.

Öppna fritidsverksamheten

Som en hjälp i arbetet med att skapa trygga mötesplatser har vi tagit fram stödmaterialet Öppna fritidsverksamheten. Ett material som handlar om normer, hbtqi och inkludering och där fritidsledare och chefer kan hitta tips, idéer och få kunskap i arbetssätt som främjar hbtqi-personers deltagande.

Omslaget på stödmaterielet plus poster om Öppna fritidsverksamheten.

Hbtq-organisationer 

Statsbidrag till organisationer som arbetar med att stärka ställningen i samhället för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

Mötesplatser för unga hbtqi-personer

Statsbidrag som syftar till att ge stöd till civilsamhället för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer.  I juni 2021 fördelade vi statsbidraget till fyra organisationer.

CERV

EU-bidrag som stödjer offentliga och icke-offentliga aktörer i arbetet med att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden. Syftet med bidraget är att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen inom EU.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: