Hoppa till huvudinnehåll
 

HBTQI

Alla i Sverige ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Våra utredningar visar dock att det är vanligare bland unga hbtq-personer att uppleva begränsningar och inskränkningar i sina liv. Det kan handla om begränsningar på fritiden, återkommande symptom på psykisk ohälsa och att vilja prata med sina närmaste, men att inte göra det. Dessutom är det mindre vanligt bland unga hbtq-personer att känna sig trygga i hemmet och på offentliga platser. 

MUCF är en av regeringens hbtqi-strategiska myndigheter. Det innebär att vi ska främja hbtqi-personers lika rättigheter, att vi ska integrera ett hbtqi-perspektiv i vårt arbete och att vi ska genomföra insatser för att förbättra situationen för unga hbtqi-personer. 

Bild där människor står under regnbågsflaggan. Fotograf: Mercedes Mehling

Unga hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor

På uppdrag av regeringen har MUCF kartlagt unga hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor. Kartläggningen berör en rad olika områden och resultaten i rapporten "Jag är inte ensam, det finns andra som jag" är tydliga – levnadsvillkoren för unga hbtqi-personer är fortsatt sämre än för andra unga.

Jeansjacka med pins av regnbågsflaggan. Namnet på rapporten står utskrivet: Jag är inte ensam, det finns andra som jag.

Webbutbildningen Öppna skolan

Arbetar du inom skolan och vill skapa en trygg och inkluderande skola? Öppna skolan är en webbutbildning om normer, hbtqi och inkludering i skolan. Utbildningen ger er förståelse och kunskap för hur begränsande normer kan leda till utsatthet för hbtqi-elever och kunskap om hur skolan kan förebygga detta genom att arbeta aktivt med normmedvetenhet och inkludering. Registrera dig idag! 

Illustration med bokstäverna HBTQI

Webbutbildning HBTQI i öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet och fritidsledare spelar en stor roll i många unga människors liv. Därför har vi tagit fram tre webbutbildningar som ger fördjupad kunskap och konkreta tips på hur ni kan skapa meningsfull och inkluderande fritid för unga. En av utbildningarna handlar om att skapa trygga och stärkande miljöer för unga hbtqi-personer i den öppna fritidsverksamheten. Registrera dig till den redan idag!

Illustration för webbutbildningen öppen fritidsverksamhet - HBTQI

MUCF idag om Trygg skola för unga hbtqi-personer

Den 22 september ägnade vi höstens första avsnitt åt unga hbtqi-personer och hur vi kan skapa en trygg skola för dessa elever. Missade du avsnittet? Ingen fara - det går utmärkt att se i efterhand!

Trygga platser för hbtqi-personer

Hösten 2021 handlade ett avsnitt av MUCF idag om Trygga platser för unga hbtqi-personer. Missade du avsnittet ? Ingen fara, det går att ta del av igen, igen och igen!

Olika verkligheter

I vår nationella ungdomsenkät finns frågor om sexuell läggning och könsidentitet. Det gör att vi kan få fram resultat specifikt om unga hbtq-personers levnadsvillkor. Den senaste ungdomsenkäten gjordes 2018 och i rapporten Olika verkligheter har vi fokuserat på unga hbtq-personer. 

Mötesplatser för unga hbtqi-personer

Vår kartläggning visar att stora delar av Sverige saknar mötesplatser för unga hbtq-personer. På landsbygden finns ingen. Ta del av våra delrapporter från uppdraget Stärka förutsättningarna för att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer.  

Hbtq-organisationer 

Statsbidrag till organisationer som arbetar med att stärka ställningen i samhället för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

Mötesplatser för unga hbtqi-personer

Statsbidrag som syftar till att ge stöd till civilsamhället för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer.  I juni 2021 fördelade vi statsbidraget till fyra organisationer.

CERV

EU-bidrag som stödjer offentliga och icke-offentliga aktörer i arbetet med att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden. Syftet med bidraget är att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen inom EU.

Prenumerera på MUCF:s nyhetsbrev för att ta del av nya rapporter och information om bidrag, verktyg, konferenser och utbildningar.
Prenumerera på Vidgade vyer för att ta del av MUCF:s internationella arbete och få information om bidrag, kurser, utbildningar och ungdomsutbyten i Sverige och utomlands.