Hoppa till huvudinnehåll
 

HBTQI

Alla i Sverige ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Våra utredningar visar dock att det är vanligare bland unga hbtq-personer att uppleva begränsningar och inskränkningar i sina liv. Det kan handla om begränsningar på fritiden, återkommande symptom på psykisk ohälsa och att vilja prata med sina närmaste, men att inte göra det. Dessutom är det mindre vanligt bland unga hbtq-personer att känna sig trygga i hemmet och på offentliga platser.

MUCF är en av regeringens hbtqi-strategiska myndigheter. Det innebär att vi ska främja hbtqi-personers lika rättigheter, att vi ska integrera ett hbtqi-perspektiv i vårt arbete och att vi ska genomföra insatser för att förbättra situationen för unga hbtqi-personer. 

Bild där människor står under regnbågsflaggan. Fotograf: Mercedes Mehling

Unga hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor

På uppdrag av regeringen har MUCF kartlagt unga hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor. Kartläggningen berör en rad olika områden och resultaten i rapporten "Jag är inte ensam, det finns andra som jag" är tydliga – levnadsvillkoren för unga hbtqi-personer är fortsatt sämre än för andra unga.

Jeansjacka med pins av regnbågsflaggan. Namnet på rapporten står utskrivet: Jag är inte ensam, det finns andra som jag.

Ett öppet och tryggt samhälle för alla unga

Att samhället ska vara öppet, välkomnande och tryggt för våra unga kan låta som en självklarhet. Men så ser det inte ut idag. Unga HBTQI-personer mår sämre än andra unga på en rad områden.  Här ser du några av dem *: 

  • Mindre än en tredjedel HBTQI-unga upplever god psykisk hälsa. 70 procent HBTQI-unga mår alltså inte bra. 
  • En av fem HBTQI-unga har funderat på självmord det senaste året. 
  • Unga HBTQI-personer är mindre trygga än andra i hemmet, i kollektivtrafik, på offentliga platser och på internet.  
  • Bara lite mer än hälften, 58 procent, känner sig trygga i skolan.
  • 10 procent blir mobbade i skolan. 
  • 61 procent döljer att de är HBTQI-personer i skolan. 
  • 14 procent har blivit hotade senaste halvåret. 
  • 28 procent känner sig inte välkomna på fritidsaktiviteter
  • Hälften, 52 procent, besöker inte gym eller idrottshall.  

Och inte ens hälften, 47 procent, är nöjda med livet som helhet. Det kan jämföras med 73 procent av andra unga. Den här utvecklingen kan vi vända! På sidan här nedan kan du läsa mer om vilket stöd du kan få i form av kunskapsunderlag, utbildningar och verktyg. 

* Jag är inte ensam, det finns andra som jag. Rapport om unga hbtqi-personers levnadsvillkor, 2022.

Webbutbildning Öppna skolan

Arbetar du inom skolan och vill skapa en trygg och inkluderande skola? Öppna skolan - Hbtqi är en webbutbildning om normer, hbtqi och inkludering i skolan. Utbildningen ger förståelse och kunskap för hur begränsande normer kan leda till utsatthet för hbtqi-elever och kunskap om hur skolan kan förebygga detta genom att arbeta aktivt med normmedvetenhet och inkludering. Registrera dig idag! 
Öppna skolan - Din roll i skolan är en fördjupning till utbildningen Öppna skolan - Hbtqi. Den bygger på interaktiva situationer och riktar sig till dig som jobbar i skolan. Registrera dig här!

Personer ser glada ut utanför en skola med hbtqi flagga

Webbutbildning HBTQI i öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet och fritidsledare spelar en stor roll i många unga människors liv. Därför har vi tagit fram tre webbutbildningar som ger fördjupad kunskap och konkreta tips på hur ni kan skapa meningsfull och inkluderande fritid för unga. En av utbildningarna handlar om att skapa trygga och stärkande miljöer för unga hbtqi-personer i den öppna fritidsverksamheten. Registrera dig till den redan idag!

 

 

Illustration för webbutbildningen öppen fritidsverksamhet - HBTQI

Olika verkligheter

I vår nationella ungdomsenkät finns frågor om sexuell läggning och könsidentitet. Det gör att vi kan få fram resultat specifikt om unga hbtq-personers levnadsvillkor. Den senaste ungdomsenkäten gjordes 2018 och i rapporten Olika verkligheter har vi fokuserat på unga hbtq-personer. 

Mötesplatser för unga hbtqi-personer

MUCF har fått i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna att skapa och bibehålla fysiska och digitala mötesplatser för unga hbtqi-personer i Sverige. Bland annat ska vi kartlägga antalet mötesplatser och var i landet de finns. Uppdraget pågår till mars 2025, och innebär att vi kan uppdatera den kartläggning vi gjorde 2019 - 2021.

Här kan du ta del av tidigare kartläggning: Slutrapport 2022

Bidrag till hbtq-organisationer

Det finns möjlighet för er att beviljas bidrag till löpande kostnader för ordinarie verksamhet om ni uppfyller vissa krav. Det finns också möjlighet att söka etableringsbidrag för att på sikt kvalificera er för organisationsbidrag. MUCF fördelar organisationsbidrag till hbtq-organisationer som arbetar med att stärka ställningen i samhället för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

Trygga platser för hbtqi-personer

Hösten 2021 handlade ett avsnitt av MUCF idag om Trygga platser för unga hbtqi-personer. Missade du avsnittet ? Ingen fara, det går att ta del av igen, igen och igen!

MUCF idag om Trygg skola för unga hbtqi-personer

Hösten 2022 ägnade vi första avsnittet av MUCF Idag åt unga hbtqi-personer och hur vi kan skapa en trygg skola för dessa elever. Missade du avsnittet? Ingen fara - det går utmärkt att se i efterhand!

Panelsamtal om unga HBTQI-rättigheter

Som en del av Europaåret för unga 2022 bjöd MUCF och ungdomsorganisationen Awesome People in till ett panelsamtal för att prata om vad som görs för att förbättra situationen för unga hbtqi-personer på olika nivåer - från EU till nationell och till lokal nivå. 

CERV

CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) är EU:s program för att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden. Syftet med bidragen inom CERV är att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen inom EU. Videon ger en kort överblick av programmet.

Prenumerera på MUCF:s nyhetsbrev för att ta del av nya rapporter och information om bidrag, verktyg, konferenser och utbildningar – både nationellt och internationellt.