Hoppa till huvudinnehåll
 

I demokratins tjänst i Almedalen

2024-06-19 - 08:00

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, deltar i Almedalen. Fokus ligger på civilsamhällets roll och på demokratifrågor.

– Det var en högre andel elever i deltagande skolor som röstade i EU-skolvalet än det var röstberättigade som röstade i det allmänna EU-valet. Det säger något om ungas engagemang i samhälls- och demokratifrågorna och kraften i detta är avgörande för en positiv samhällsutveckling, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

– Almedalsveckan är en viktig mötesplats för beslutsfattare och för civilsamhället. Civilsamhällesarenan är en möjlighet att synliggöra civilsamhällets arbete och villkor. Även det unga civilsamhället är närvarande i Almedalen och belyser många viktiga frågor för unga i Sverige i dag. Jag är glad över att få möjligheten att delta i flera samtal om ungas inflytande och civilsamhällets villkor, säger Lena Nyberg.

Den 26-27 juni finns Civilsamhällesarenan på plats på Donnerska huset, vid Donners plats, i Visby för att presentera 18 seminarier med fokus på civilsamhällets roll i samhället. Seminarierna kommer bland annat att handla om civilsamhällets brottsförebyggande arbete och vad som kan göras för att förebygga hot och hat mot civilsamhällets företrädare. Dessutom adresseras frågor som finansiering av civilsamhället och hur civilsamhället kan arbeta med AI nu och framåt.

Lena Nyberg kommer att delta vid ett antal programpunkter för att få möjlighet att dela med sig av den kunskap som myndigheten tagit fram i olika frågor kopplade till ungas delaktighet och civilsamhällets roll.

Lena Nyberg kommer att delta vid ett runda-bordssamtal om unga vuxnas psykiska hälsa och vad som behöver göras för att förbättra förutsättningarna för att unga vuxna ska få den hjälp och det stöd de behöver. Samtalet arrangeras av Reach for Change, the Inner Foundation, Tim Bergling Foundation och Ing-Marie Wieselgrens stiftelse och äger rum den 26 juni, kl 12.00.

Vidare deltar Lena Nyberg vid ett samtal om vad som kan hända med ungas engagemang om barn- och ungdomsorganisationers röster tystnar. Dessa organisationer ger barn och unga en röst i samhällsdebatten och möjliggör engagemang och inflytande i frågor som berör dem. Men vad händer om organisationerna tystnar och färre barn och unga engagerar sig? Arrangör är Röda Korsets Ungdomsförbund, RFSL Ungdom och samtalet äger rum onsdag 26 juni, kl 14.00

Lena Nyberg är också en av talarna vid ett seminarium som UNICEF Sverige håller i som behandlar sänkt rösträttsålder för lokalval. Demokrati bygger på inkludering av alla röster. Ungdomar saknar ofta politisk representation men unga saknar inte engagemang. Rösträtt från 16 år har visat positiva resultat internationellt och EU rekommenderar det. Bör Sverige följa efter? Seminariet äger rum onsdag den 26 juni, kl 16.00.

– Almedalen är en viktig mötesplats och lägger en grund för en öppen debatt där många röster blir hörda. Det är en avgörande hörnsten i vår demokrati och jag ser fram emot att få delta, avslutar MUCF:s GD Lena Nyberg.