Hoppa till huvudinnehåll
 

Tips från dina fritidskollegor

Här nedan hittar du medskick från kollegor runt om i landet som har gått workshopen Utanförskap och unga. De delar med sig av reflektioner kring hur man som personal kan utveckla det våldsförebyggande arbetet i fritidsverksamheten.

 • Se till att fler är med!
Det första steget är att de unga är med på era aktiviteter. Ett sätt att nå ungdomarna är att jobba med uppsökande arbete för att berätta vad fritidsgården har att erbjuda - många vet inte ens om att fritidsgården finns. För att så många som möjligt ska kunna vara med är det viktigt att aktiviteterna är avgiftsfria.

• Lyssna på dem!
Ungdomarna själva har mycket att bidra med. Ta med dem i det våldsförebyggande arbetet och skapa forum för samtal.

• Samverkan med andra är centralt!
En fungerande samverkan behöver finnas på plats innan något händer. Nätverket SSPF (Skola, Socialtjänst. Polis och Fritidsverksamhet) är ett viktigt forum för det våldsförebyggande arbetet. Prioritera tidiga insatser, och jobba tillsammans.

• Involvera vårdnadshavarna!
Vårdnadshavare har en nyckelroll för att ni ska lyckas. Den relationen måste byggas tidigt, och ni behöver nå också dem med er information. De behöver veta att ni finns, vad ni gör för de unga och att ni går att lita på.

• Ha koll på omvärlden!
Att hänga med i utvecklingen kan ibland vara svårt, eftersom det är mycket som händer snabbt. Samtidigt är det viktigt för att verksamheten ska vara anpassad efter den verklighet de unga lever i.

• Ge er själva bästa chansen till trygga relationer!       
Tillitsfulla relationer och öppen dialog är något av det allra viktigaste i det våldsförebyggande arbetet. De bygger ni löpande, och inte när något händer. Att samma personal möter ungdomarna underlättar. Skapa så goda förutsättningar ni kan för att inte byta personal för ofta.

• Hjälp politikerna!
Underlätta för förtroendevalda genom att bjuda på er kunskap. Bjud in dem till er verksamhet och till dialog. Berätta om verksamheten och skapa en gemensam bild av vad ni vill uppnå.