Hoppa till huvudinnehåll
 

Civilsamhällespolitik

Målet med den svenska civilsamhällespolitiken är att villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin ska förbättras. Det ska ske i dialog med det civila samhällets organisationer.  

Våra uppdrag kommer från regeringen och det är också till dem som vi återrapporterar hur vårt arbete har gått. Under perioden 2022-2024 kommer vi särskilt arbeta för:

  • ökad kunskap hos offentliga aktörer om civilsamhällets förutsättningar, roll och mervärde
  • ökad enhetlighet, samordning och transparens i bidragsgivning hos offentliga aktörer
  • att samverkansprocesser hos offentliga aktörer blir bättre så att civila samhället kan bli mer delaktiga 
Tre unga personer skrattar och ser ut att må bra! Fotograf: Pixabay

Vilka är civilsamhället?

Definitionen av civila samhället är "en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen". (Prop. 2009/10:55)

De sex principerna

Det finns sex grundläggande principer som är vägledande för relationen mellan det offentliga och det civila samhället. Dessa är Självständighet och oberoende, Dialog, Kvalitet, Långsiktighet, Öppenhet och insyn samt Mångfald.Läs mer om principerna här. 

Civilsamhället och offentlig sektor i samverkan

Få aktörer kommer långt på egen hand utan att samarbeta med andra. Det finns många bra sätt att föra dialog och samverka. MUCF har bland annat tagit fram en Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället. Läs mer om samverkan här. 

Kunskapsstöd till det civila samhället

Är du engagerad i en förening eller vill starta en ny organisation? Här kan du bland annat lära dig mer om föreningsteknik samt vilka lagar och regler som påverkar civilsamhället.

Nätverk för offentlig sektor och civilsamhället

Det finns en rad olika nätverk där aktuella civilsamhällesfrågor diskuteras. MUCF driver nätverk för: 

Kriget i Ukraina

Här samlar vi information om offentliga sektorns och civilsamhällets olika roller i krisen och hur de samverkar med varandra. Här samlar vi också rapporter och modeller som inspiration och lärdom av tidigare erfarenheter kring samverkan.

Hot och hat mot det civila samhället

Det civila samhället har en viktig roll som röstbärare och opinionsbildare. Det finns dock undersökningar som visar att hot och hat mot det civila samhället ökar. MUCF har därför fått regeringens uppdrag att kartlägga omfattningen och konsekvenser av trakasserier, hot och våld som riktas mot det civila samhällets organisationer.

Bidrag – ett verktyg för demokrati

MUCF fördelar olika slags bidrag för att stödja organisering, initiativ och verksamhet i civilsamhället. Du hittar både statsbidrag och EU-bidrag som går att söka på https://www.mucf.se/bidrag.

Aktuellt

Ny rapport visar: Föreningarna drabbades hårt av pandemin

Civilsamhället drabbades hårt under pandemin. Flera föreningar har påverkats negativt med bland annat tappade medlemmar, under året, som konsekvens. Särskilt föreningar som engagerar äldre personer har fått se många medlemmar lämna.

Forumkonferensen 2022 - i år med fokus på digital dialog och samverkan

Nyfiken på frågor om digital dialog och samverkan på lokal eller regional nivå mellan offentliga och ideella aktörer? Välkommen till Forumkonferensen den 24 maj - anmäl dig redan idag!

15 organisationer fick coronabidrag

15 organisationer får dela på 48 miljoner kronor för att stötta insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin. 

Vi ses på Almedalen 2022

Efter ett par års uppehåll, på grund av corona, är det igen dags för fysiska möten på årets upplaga av Almedalsveckan på Gotland. Veckan – som denna gång endast är fem dagar – går av stapeln 3–7 juli. MUCF kommer att vara på plats med både egna och samordnade evenemang.

Visste du att..

... MUCF fördelade 513 miljoner kronor och fattade 1 118 beslut om statsbidrag 2021?

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: