Hoppa till huvudinnehåll
 

Nätverk för kommuner och civilsamhället

Hur kan vi stärka och få ett mer koordinerat samarbete mellan civilsamhället och kommunerna? Vad har vi för gemensamma mål och hur arbetar vi mot dem? Ett bra samspel och en god samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället är viktig för samhällsutvecklingen. Nu bjuder vi in dig som är intresserad av eller arbetar strategiskt med civilsamhällesfrågor på lokal och regional nivå till nätverksträffar för kommuner och civilsamhället.

Syftet med nätverket är att ytterligare stärka och få ett målinriktat och mer koordinerat samarbete med civilsamhället på lokal och regional nivå. Nätverket syftar också till gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och inspiration. Detta kan uppnås genom att utbyta kunskap och erfarenheter, men också genom att utveckla kommunernas arbete inom politiken för det civila samhället. Nätverket bygger på att alla deltagare är aktiva och bidrar med inspel, frågor och erfarenheter. Deltagarna förväntas avsätta tid för de gemensamma träffarna, förberedelser och workshopar. De ansvarar också för att förankra deltagandet, och dela kunskaper och erfarenheter, inom den egna organisationen.

I det här nätverket kommer vi att lyfta goda exempel som gör att vi lär av varandra. Genom att dela erfarenheter vill vi medverka till att vi tillsammans stärker vår kunskap om det civila samhället och utvecklar civilsamhällesperspektivet i våra verksamheter.

Arbetssätt

Ett workshopsbaserat nätverk med fokus på olika tematiska inriktningar utifrån deltagarnas behov och önskemål. Nätverket träffas 2 till 4 gånger per år.

Vem kan delta?

Nätverket riktar sig till tjänstepersoner i kommunen som jobbar med civilsamhällesfrågor och företrädare från civilsamhället. Varje organisation är välkommen att delta med 1–2 personer.

Plats

Digitalt, via Zoom. Detaljerade program för respektive nätverksträffar och workshopar kommer senare.

Kostnad

Nätverket är gratis. 

Har du frågor eller funderingar, ta kontakt med Omar Nur, MUCF.

Datum för kommande nätverksträff

21 maj 2024 är det dags för nästa nätverksträff med temat civilsamhällets roll och folkbildningens betydelse för landsbygder och dess invånare. Vi lyfter landsbygders utmaningar och möjligheter samt hur civilsamhället och folkbildningen kan spela en avgörande roll i att möta dessa utmaningar och utnyttja möjligheterna till att skapa hållbara och levande lokalsamhällen.

 Du hittar mer information och anmälningslänk här.

Välkommen!