Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Projekt för att öka ungas delaktighet

Bidrag för att öka ungas delaktighet i det demokratiska livet, lokalt och internationellt. Projekten ska initieras och genomföras av unga.

Projekt kan till exempel handla om att hålla i workshops, debatter eller rollspel för att lära sig om demokratiska processer eller utveckla kritiskt tänkande. 

Ansökningstider 

4 oktober 2023 klockan 12.00

Detta bidrag går inte att söka just nu - vi meddelar här när ansökan öppnar.

Ansökan

För att kunna söka bidrag måste ni först skapa ett användarkonto och registrera er organisation i EU-kommissionens databas. Följ våra steg-för-steg anvisningar:

Innan ni ansöker om EU-bidrag

Ni kan söka bidraget

Dessa projekt ska initieras och drivas av en grupp unga som är mellan 13 och 30 år. Det kan vara en informell grupp av ungdomar eller ungdomar som träffas via ideell eller offentlig verksamhet, förening, europeisk ungdomsorganisation eller socialt företag.

Ungas engagemang från start till mål är viktigt inom det här programområdet. Därför är det viktigt att ungdomar är med och skriver ansökan. 

Ni kan välja att göra projektet lokalt eller ha en partner och göra ett internationellt projekt. 

Det här kan bidraget gå till

Bidrag kan sökas för projekt som syftar till att hjälpa unga att utveckla ett aktivt medborgarskap samt stärka deras personliga, sociala och digitala kompetenser. Exempel på aktiviteter är:  

  • Workshops, seminarier och olika typer av möten mellan unga och beslutsfattare
  • Debatter, rollspel, hackatons, simuleringar och användning av digitala verktyg
  • Medvetandehöjande kampanjer, konsultationer och informationsevent

Projektet behöver inte innehålla någon mobilitet och/eller event med fysiskt deltagande på en speciell plats. 

Bidraget kan inte gå till stadgeenliga medlemsmöten av organisationer och nätverk av organisationer, politiska event eller fysisk infrastruktur (så som kostnader för konstruktion av byggnader eller utrustning).

Projektets längd och starttid

Projekt kan pågå minst 3 månader och max 24 månader.

Prioriteringar

MUCF prioriterar projektansökningar som tillgodoser Erasmus+ prioriteringar, nämligen inkludering, demokratisk delaktighet, hållbarhet och digitalisering. 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: