Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Projekt för att öka ungas delaktighet

Bidrag för att öka ungas delaktighet i det demokratiska livet, lokalt och internationellt. Projekten ska initieras och genomföras av unga.

Projekt kan till exempel handla om att hålla i workshops, debatter eller rollspel för att lära sig om demokratiska processer eller utveckla kritiskt tänkande. 

Ansökningstider 

Just nu finns inga öppna ansökningar inom Projekt för att öka ungas delaktighet.

Under 2021 genomförs två ansökningsrundor inom Erasmus+ Mobilitet. 

Ansökan

För att kunna ansöka om projekt inom Erasmus+ behöver du först registrera din organisation. Gör det i god tid så att du har möjlighet att jobba med din ansökan innan du lämnar in den. När du registrerat din organisation får den ett Organisation ID (OID) som sedan anges i er ansökan. 

Registrera din organisation

För att komma åt EU-kommissionens ansökningsformulär behöver du ett EU Login. Därefter kan du påbörja din organisations ansökan! 

Ansök inom Erasmus+  

Ni kan söka bidraget

Dessa projekt ska initieras och drivas av en grupp unga som är mellan 13 och 30 år. Det kan vara en informell grupp av ungdomar eller ungdomar som träffas via ideell eller offentlig verksamhet, förening, europeisk ungdomsorganisation eller socialt företag.

Ungas engagemang från start till mål är viktigt inom det här programområdet. Därför är det viktigt att ungdomar är med och skriver ansökan. 

Ni kan välja att göra projektet lokalt eller ha en partner och göra ett internationellt projekt. 

Det här kan bidraget gå till

Bidrag kan sökas för projekt som syftar till att hjälpa unga att utveckla ett aktivt medborgarskap samt stärka deras personliga, sociala och digitala kompetenser. Exempel på aktiviteter är:  

  • Workshops, seminarier och olika typer av möten mellan unga och beslutsfattare
  • Debatter, rollspel, hackatons, simuleringar och användning av digitala verktyg
  • Medvetandehöjande kampanjer, konsultationer och informationsevent

Projektet behöver inte innehålla någon mobilitet och/eller event med fysiskt deltagande på en speciell plats. 

Bidraget kan inte gå till stadgeenliga medlemsmöten av organisationer och nätverk av organisationer, politiska event eller fysisk infrastruktur (så som kostnader för konstruktion av byggnader eller utrustning).

Projektets längd och starttid

Projekt kan pågå minst 3 månader och max 24 månader.

Bidragets storlek

Budgetfördelningen är indikativ och viss flexibilitet finns för förflyttningar mellan programområden. 

Total budget för MUCF att fördela inom Erasmus+ Ungdom år 2021: 5 767 366 euro 

Total budget för MUCF att fördela inom Erasmus+ Mobilitet, Projekt för att öka ungas delaktighet: 399 833 euro

Prioriteringar

MUCF prioriterar projektansökningar som tillgodoser Erasmus+ prioriteringar, nämligen inkludering, demokratisk delaktighet, hållbarhet och digitalisering. 

Nyckelord
Bidrag
Demokrati
Erasmus+
EU
Ungas fritid

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: