Hoppa till huvudinnehåll
 

EU

Den nationella ungdomspolitiken förstärks av den ungdomspolitik som bedrivs i Europa. Genom stöd från och samarbeten med EU och dess olika medlemsländer kan vi erbjuda fler och lika möjligheter för alla ungdomar att studera, jobba och röra sig i Europa. Tillsammans främjar vi ett aktivt medborgarskap och banar väg för ungas möjligheter att delta i demokratiska processer. 

EU:s ungdomspolitik utgår från EU:s ungdomsstrategi som ska bidra till att unga får mer makt över sina egna liv och uppmuntra dem till ett aktivt medborgarskap. Strategin ska även förebygga socialt utanförskap bland unga. 

På den här sidan hittar du ett axplock av vad MUCF gör för att främja ett europeiskt perspektiv på den nationella ungdomspolitiken. 

EU:s ungdomsprogram

Sök EU-bidrag

MUCF är nationellt programkontor för EU:s ungdomsprogram Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Det betyder att vi fördelar EU-medel till svenska verksamheter som vill genomföra projekt för och med unga.

Med stöd från dessa program kan vi ta tillvara ungas samhällsengagemang och skapa förutsättningar för dem att aktivt delta i vår demokrati.  

Prata EU med unga

Du som dagligen möter unga i skolan eller på deras fritid är viktig i arbetet med att öka ungas kunskap om EU. Till dig har vi tagit fram Prata EU - en verktygslåda som ger kunskap om HUR du kan engagera unga i frågor som rör EU, demokrati och deras vardag.

Här hittar du bland annat vår kostnadsfria webbutbildning där filmer, texter och intervjuer varvas med interaktiva övningar. Gå utbildningen när det passar dig. 

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott. MUCF har hand om ungdoms- och idrottsdelen av programmet som erbjuder unga och personer som arbetar med unga möjligheter till projekt, möten, utbyten, samarbeten och kompetensutveckling i andra länder eller på hemmaplan.

Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren är EU:s program för att kanalisera ungas engagemang och erbjuda möjligheter för unga att visa sin solidaritet. Programmet erbjuder stöd för att ta emot eller skicka volontärer. Programmet erbjuder även möjligheter för unga att själva initiera och driva solidaritetsprojekt på hemmaplan.

CERV

MUCF är även informationskontor för CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) som är EU:s program för att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden. Bidrag söks hos det centrala programkontoret EACEA i Bryssel. 

Prenumerera på MUCF:s nyhetsbrev
Prenumerera på MUCF:s nyhetsbrev för att ta del av nya rapporter och information om bidrag, verktyg, konferenser och utbildningar – både nationellt och internationellt.