Hoppa till huvudinnehåll
 

Den öppna fritidsverksamhetens unika roll i våldsförebyggande arbete

Barn och unga har rätt till en uppväxt fri från våld och en meningsfull och utvecklande fritid enligt barnkonventionen. Genom att arbeta våldsförebyggande kan den öppna fritidsverksamheten stärka ungas rätt till en meningsfull och utvecklande fritid. Likaså kan verksamheterna bidra till prosociala nätverk och meningsfulla fritidsaktiviteter, vilket i sig kan verka våldsförebyggande.

samtal mellan två unga kvinnor sittande vid ett bord

Den öppna fritidsverksamheten har en unik roll och potential i det våldsförebyggande arbetet. Verksamheterna bygger på frivillighet och intresse- och lustdrivna aktiviteter där barns och ungas intressen och behov står i centrum. Fritidsledare kan ha ett stort tillitskapital hos barn och unga de möter, vilket innebär att de har en unik roll i det våldsförebyggande arbetet i jämförelse med andra verksamheter. För vissa barn och unga utgör öppen fritidsverksamhet den enda trygga arenan, när det inte fungerar i hemmet eller i skolan.

Att verksamheten har välutbildad personal som kontinuerligt kompetensutvecklas utifrån sitt uppdrag är en förutsättning för att den öppna fritidsverksamheten ska lyckas med ett våldsförebyggande arbete. Som en del i vårt arbete att stödja den öppna fritidsverksamheten har vi tagit fram två workshopmaterial riktat till chefer, verksamhetsansvariga och fritidsledare.

Här hittar du materialet om våldsförebyggande arbete. 

Här hittar du materialet om att hedersrelaterat våld och förtryck.