Hoppa till huvudinnehåll
 

Hej Lena Nyberg!

Lena Nyberg är generaldirektör på MUCF. Den 12 september är hon en given gäst på vår valvaka!

Varför är Skolval 2022 i samband med riksdagen viktigt?

Skolval 2022, som sker i samband med allmänna val, är viktigt både för att det skapar förutsättningar för politisk diskussion bland Sveriges elever och för att det visar hur det går till att rösta. Alla unga måste utnyttja sin demokratiska rätt att delta i val och på så sätt påverka samhällsutvecklingen.

Varför tackade du ja till att medverka på valvakan?

Valvakan kommer visa att hur man röstar påverkar resultatet och är en viktig del av den demokrati som vi måste värna.

Hur kan elever, lärare och rektorer fortsätta hålla liv i skolans demokratiska uppdrag även efter valdagen? 

Det politiska samtalet måste finnas i skolan hela tiden, inte bara vid allmänna val eller vid skolvalet. De politiska partierna och deras ungdomsförbund behöver rekrytera unga för att ge unga möjligheten att delta i politiken och därmed även representera partierna i politiska uppdrag, i beslutande församlingar. Utan unga i politiken saknas ungdomsperspektiv och samhället riskerar att stå utan framtidens samhällsbärare.