Hoppa till huvudinnehåll
 

35 miljoner i projektbidrag till civilsamhället - stort söktryck visar på behoven

2024-06-12 - 07:30

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt drygt 35 miljoner kronor till olika projekt inom civilsamhället. Söktrycket var i år mycket stort, totalt har 234 civilsamhällesorganisationer sökt mer än 209 miljoner kronor och det är 43 av 260 projektansökningar som kunnat beviljas medel.

Pengarna går bland annat till att främja barns och ungas organisering, till att motverka rasism och intolerans, till mötesplatser för unga hbtqi-personer och till hälsofrämjande insatser riktade till romer.

– Det är hård konkurrens om projektbidragen. Antalet ansökningar har ökat med 20 % jämfört med förra året. Särskilt stor ökning har vi sett i bidraget för att motverka rasism och intolerans. Där har antalet ansökningar nästan fördubblats. Det är tydligt att civilsamhället är i stort behov av finansiellt stöd för att kunna fortsätta sitt viktiga arbete, säger Marie Pettersson Hallberg, avdelningschef för statsbidrag på MUCF.

Förutsättningar för civilsamhället att driva verksamhet har blivit svårare. I MUCF:s villkorsrapport undersöker myndigheten varje år möjligheterna för ideella föreningar att driva verksamhet i Sverige. Årets rapport visar att föreningar påverkats negativt av det försämrade ekonomiska läget i Sverige. Detta tillsammans med kortsiktiga förutsättningar leder till ett svagare civilsamhälle och det gör det svårare för olika grupper att engagera sig. Civilsamhället bidrar med viktiga insatser som möter behov och önskemål. Dessutom kan de påtala olika samhällsutmaningar.

– Ett självständigt och starkt civilsamhälle är en avgörande grund för vår demokrati och det är viktigt att vi fortsätter att stötta civilsamhället i deras viktiga arbete, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.

Projektbidragen gör det möjligt för civilsamhällets organisationer att bredda sin ordinarie verksamhet och genomföra fler insatser som kan leda till positiva samhällsförändringar. Exempel från tidigare projekt visar bland annat att deltagare upplever att viljan att delta i demokratiska processer har ökat.

På mucf.se hittar du alla organisationer som har beviljats projektbidrag

Fakta om statsbidragen MUCF fördelar

Varje år fördelar MUCF bidrag till civilsamhället på uppdrag av regeringen. Det går både till olika organisationers projekt, till organisationers ordinarie verksamhet och till organisationer som bedriver viss, specifik verksamhet.

Regeringen formulerar syftet med bidragen och vad de ska användas till i bidragsförordningar. MUCF fördelar bidragen efter att ha prövat om ansökningarna lever upp till kraven och syftena i förordningarna.

På mucf.se kan du läsa om alla de statsbidrag MUCF fördelar.