Ungdomspolitik

Ungdomspolitikens uppgift är att skapa förutsättningar för ungdomar att leva ett bra liv. 1,6 miljoner av Sveriges invånare är ungdomar i åldrarna 13-25 år.

Porträtt på enkille och en tjej som står framför en ladugård.

Nationell ungdomspolitik

Att unga ska ha ett bra liv kan innebära många olika saker – bland annat handlar det om att ha en bra levnadsstandard, att må bra, att kunna påverka sitt eget liv och att ha samma rättigheter och möjligheter att delta i samhället som andra grupper har.

Den 17 juni 2014 beslutade riksdagen om en ny ungdomspolitik. Det nya målet för ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Den nationella ungdomspolitiken bestäms av regering och riksdag. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ansvarar för att följa upp och analysera ungas livssituation.

Kommunal ungdomspolitik

Den nationella ungdomspolitiken är inte bindande för kommunerna utan varje kommun formulerar själv sin lokala ungdomspolitik. Vi stödjer kommunernas arbete genom ungdomsenkäten Lupp och med utveckling samt utbildning kring kommunal ungdomspolitik.

Internationell ungdomspolitik

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är Sveriges nationella kontor för EU-programmen Erasmus+ Ung och Aktiv och Europeiska solidaritetskåren. Programmen är två av EU:s verktyg för att genomföra den gemensamma europeiska ungdomspolitiken. Sverige deltar också i internationellt ungdomspolitiskt samarbete.