Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

Bidrag inom CERV (Citizens, Equality, Rights and Values)

CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) är EU:s program för att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden. Syftet med bidragen inom CERV är att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen inom EU.

MUCF ansvarar för att informera om programmet och stödja organisationer i ansökningsprocessen. Bidrag söks hos de centrala EU-programkontoren European Education and Culture Executive Agency (EACEA) eller DG JUST i Bryssel.

Målen med programmet är att:

  • främja jämlikhet och rättigheter
  • främja EU-medborgares engagemang för och deltagande i demokratin
  • bekämpa alla former av våld mot barn, unga, kvinnor och andra riskutsatta grupper samt stödja och skydda de som utsatts för sådant våld

Utlysningar inom CERV

Delprogram och inriktningar

Delprogrammet för jämlikhet, grundläggande rättigheter och jämställdhet

Syftar till att förebygga och bekämpa ojämlikhet, främja jämställdhet, jämställdhetsintegrering, grundläggande rättigheter och antidiskriminering.

Delprogrammet för aktivt medborgarskap

Syftar till att öka medborgarnas medvetenhet och förståelse för EU, dess historia, kulturella arv och mångfald. Åtgärder ska främja utbyte och samarbete mellan medborgare i olika länder samt uppmuntra medborgarnas demokratiska deltagande.

Delprogrammet Daphne

Syftar till att förebygga och bekämpa våld mot barn, unga människor och kvinnor, liksom våld mot andra riskgrupper, samt stödja och skydda offer för sådant våld.

Delprogrammet för unionens värden

Central del av CERV-programmet, som stödjer aktiviteter för att främja mänskliga rättigheter och värderingar i EU. Det är till för medborgare att främja och skydda sina rättigheter. Den skyddar även rättsstatsprincipen.

Ni kan söka bidrag inom CERV

Bidrag för projekt inom delprogrammen kan sökas av:

  • Offentliga aktörer, så som kommuner, regioner och myndigheter.
  • Privata och civilsamhällesaktörer, så som bl.a. ideella organisationer, sociala företag, forsknings- eller utbildningsinstitutioner, muséer och vänortskommittéer.

Extra information: Situationen i Ukraina kan påverka pågående projekt. Om ert projekt berörs eller om ni har frågor om hur ni kan planera om ert projekt så är ni välkomna att kontakta oss via cerv@mucf.se.

Till förmånstagare: Varning för bedragare - var försiktig med vem ni delar känsliga uppgifter.

April 2022: EU-kommissionen meddelar att det har förekommit fall där bedragare utgett sig vara partners i projekt för att lura till sig bankdetaljer av förmånstagare som fått EU-bidrag. 

Därför är det viktigt att ni är noga med att dela känsliga uppgifter endast med personer i partnerorganisationer som ni känner, speciellt när det gäller bankdetaljer. Till exempel är det bra att kontrollera mejladressen om man får ett mejl av en person där namnet är bekant - bedragarna kan använda mejladresser som liknar projektpartnernas, men de är aldrig identiska.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: