Hoppa till huvudinnehåll
 

Redovisa bidrag för etniska organisationer

Organisationer som har fått bidrag från oss är skyldiga att redovisa hur pengarna har använts.

Redovisa bidraget senast den 1 september 2024

Du ska redovisa hur ni har använt det bidrag som ni beviljades för verksamhetsår 2023 senast den 1 september 2024.

Redovisningen lägger du in i MUCF:s e-tjänst här

Redovisningens innehåll

  • Resultat- och balansräkning
  • Revisionsberättelse
  • Verksamhetsberättelse

En revisor ska granska och godkänna redovisningen

Om ni fått 262 500 kronor eller mer ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska redovisningen. 

Om det är mindre än 262 500 kronor kan ni använda organisationens egen revisor.

Bidrag som inte användes under året ska betalas tillbaka

Om ni har mer än 2 000 kronor kvar från 2023 ska ni betala tillbaka dessa till MUCF. Om bidraget inte har använts enligt MUCF:s beslut eller om ni inte har lämnat in en fullständig redovisning, kan ni också behöva betala tillbaka hela eller delar av bidraget.

Frågor om redovisningen

Kontakta oss gärna i god tid om ni har några frågor eller funderingar kring redovisningen.