Hoppa till huvudinnehåll
 

Insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin

Den totala summan som ska fördelas är 88 miljoner kronor. Bidraget ska användas för att hjälpa och stödja samhällets allra mest utsatta, dvs personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät. Det kan till exempel handla om att tillhandhålla en sovplats för den som inte har ett hem, ge något att äta till den som inte har mat för dagen, lindra psykisk ohälsa, eller hjälpa socialt eller ekonomiskt särskilt utsatta individer och familjer.

Händer som håller i en kopp. Fotograf: Volodymyr Melnyk

Det här vill regeringen åstadkomma med bidraget

Regeringen har beslutat att MUCF får fördela bidrag på totalt 88 miljoner kronor som stöd till organisationer som jobbar med socialt särskilt utsatta. Bidraget ska användas för att förstärka sökande organisationers befintliga verksamhet och därigenom möta det ökade behovet av hjälp- och stödinsatser till samhällets mest utsatta under coronapandemin. Det kan till exempel handla om insatser för personer i hemlöshet, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation.

Viktiga datum

 • Ansökan öppnar: 28 juni
 • Ansökan stänger: 23 augusti
 • Beslut meddelas: preliminärt, i första delen av september

Bidraget gäller för hela 2021

Det går bra att söka bidrag för kostnader för redan genomförda insatser från och med den 1 januari 2021 om det är så att ni har anpassat er verksamhet med anledning av coronapandemin under hela 2021. När året är slut ska ni redovisa till MUCF vad bidraget använts till.

Det här kan bidraget användas till

Bidraget kan användas till att förstärka verksamhet för socialt särskilt utsatta för att möta ökade behov med anledning av utbrottet av covid-19. Bidraget kan användas för exempelvis verksamhets-, administrations- och personalkostnader och ska vara förbrukat senast den 31 december 2021.

Läs förordningen om utlysningen noga innan ni påbörjar ansökan

I förordningen från riksdagen hittar ni mer information och formalia som behöver uppfyllas för den som söker bidrag. Det är viktigt att ni läser den noga innan ni påbörjar er ansökan.

Vem kan söka?

Organisationer som ansöker om bidrag måste bedriva och ha bedrivit verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer under minst två år.

Ideella föreningar:

 • som bedriver riksomfattande verksamhet  som stöder lokala eller regionala organisationer (riksorganisationer) eller bedriver verksamhet som är av nationellt intresse (riksintresse) OBS! Att en lokalförening är ansluten till en riksorganisation betyder inte att lokalföreningen bedriver riksomfattande verksamhet.
 • som är demokratiskt uppbyggda och som respekterar demokratins idéer.
 • som kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser

eller

Trossamfund, samverkansorgan eller församlingar:

 • som enligt 16 § (1998:1593) i lagen om trossamfund har rätt till statlig hjälp och 3 § i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Bidrag kan även sökas av organisationer som inte uppfyller villkoren i 3 § första stycket 2 om det finns särskilda skäl. Då bedöms vilka behov som finns kopplade till coronapandemin inom det geografiska område där organisationen är verksam.
 • som bedriver riksomfattande verksamhet som stöder lokala eller regionala organisationer (riksorganisationer) eller bedriver verksamhet som är av nationellt intresse (riksintresse). OBS! Att en lokalförening/församling är ansluten till en organisation som bedriver riksomfattande verksamhet betyder inte att lokalföreningen/församlingen i sig bedriver riksomfattande verksamhet.
 • som kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser.

Observera att andra organisationsformer som stiftelser och kommuner inte kan söka bidraget.

Ansökan

För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett formulär i vårt ansökningssystem.

Detta händer när ni skickat in ansökan

När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till kontaktpersonerna i ansökan. När ni skickat in ansökan till MUCF kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

Organisationer som fått stöd vid tidigare utlysningsomgångar

Bidrag till särskilt utsatta under coronapandemin har delats ut två gånger tidigare. Då fick följande organisationer bidrag.

Vid andra ansökningsomgången (våren 2021)

 • Convictus, 1 700 000 kronor
 • Equmeniakyrkan nationella enheten, 1 500 000 kronor
 • Frivilligorganisationen Agape, 1 350 000 kronor
 • Frälsningsarmén, 8 000 000 kronor
 • Föreningen Frihamnen i Hb/7 Hemlösas Hus, 930 000 kronor
 • Förenade islamiska föreningar, 3 000 000 kronor
 • Föreningen S:ta Clara kyrka, 1 500 000 kronor
 • Hela Människan, 4 000 000 kronor
 • Islamiska Shiasamfunden i Sverige, 3 000 000 kronor
 • Läkare i Världen, 3 835 000 kronor
 • Ny Gemenskap, 1 500 000 kronor
 • Räddningsmissionen, 925 000 kronor
 • Stöttepelaren, 660 000 kronor
 • Svenska Röda Korset, 8 000 000 kronor
 • Sveriges Stadsmissioner, 10 000 000 kronor
 • Talita, 100 000 kronor
 • Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan, 3 000 000 kronor
 • Trossamfundet Svenska Kyrkan, 5 000 000 kronor

Vid första ansökningsomgången (sommaren 2020)

 • Sveriges Stadsmissioner, 10 000 000 kronor
 • Frälsningsarmén, 5 697 000 kronor
 • Svenska Röda Korset, 5 530 000 kronor
 • Svenska kyrkan, 5 000 000 kronor
 • Romska Ungdomsförbundet, 3 600 000 kronor
 • Läkare i Världen, 3 520 000 kronor
 • Förenade Islamiska Föreningar, 3 000 000 kronor
 • Hela Människan, 3 000 000 kronor
 • Ny Gemenskap, 2 820 000 kronor
 • Föreningen S:ta Clara kyrka, 1 500 000 kronor
 • Romersk-katolska kyrkan, 1 200 000 kronor
 • Equmeniakyrkan nationell enheten, 1 089 392 kronor
 • Convictus, 500 000 kronor
 • Agape, 462 000 kronor
 • Föreningen Frihamnen i Hb/7 Hemlösas Hus, 460 000 kronor
 • Räddningsmissionen, 385 608 kronor
 • Stöttepelaren, 236 000 kronor
Nyckelord
Bidrag
Civilsamhället
Ansökningsperiod
-

Feedback