Hoppa till huvudinnehåll
 

Insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin

MUCF, har fördelat drygt 85 miljoner kronor i statsbidrag för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Det här är tredje gången som MUCF fördelar detta riktade statsbidrag på uppdrag av regeringen.

Händer som håller i en kopp. Fotograf: Volodymyr Melnyk

Bidraget ska användas för att stärka organisationernas verksamhet och möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer.

Sommaren 2020 fördelades 48 miljoner kronor i statsbidrag för hjälp- och stödinsatser under pandemin till 17 organisationer. I april i år fördelades ytterligare 58 miljoner kronor till 18 organisationer och nu har totalt 85 367 000 miljoner kronor fördelats till 29 organisationer.

Ansökan har stängt

Beslut meddelades den 3 september 2021.

Bidraget gäller för hela 2021

Bidraget kan användas till kostnader för redan genomförda insatser från och med den 1 januari 2021 om det är så att ni har anpassat er verksamhet med anledning av coronapandemin under hela 2021. När året är slut ska ni redovisa till MUCF vad bidraget använts till.

Det här kan bidraget användas till

Bidraget kan användas för att förstärka verksamhet för socialt särskilt utsatta för att möta ökade behov med anledning av utbrottet av covid-19. Det kan till exempel användas till verksamhets-, administrations- och personalkostnader och ska vara förbrukat senast den 31 december 2021.

I bidragets förordning från riksdagen finns information och formalia som behöver uppfyllas för den som söker bidrag. 

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i vår integritetspolicy.

Organisationer som fick stöd i tredje utlysningsomgången

 • Sveriges Stadsmissioner, 27 000 000 kronor
 • Svenska Röda Korset, 17 000 000 kronor
 • Trossamfundet Svenska kyrkan, 6 200 000 kronor
 • Equmeniakyrkan nationella enheten, 6 000 000 kronor
 • Hela Människan, 5 000 000 kronor
 • Föreningen FVO, 3 500 000 kronor
 • Rädda Barnen, 3 140 000 kronor 
 • KFUK-KFUM Sverige, 3 000 000 kronor
 • Ny Gemenskap, 2 162 000 kronor
 • Föreningen S:ta Clara kyrka, 2 000 000 kronor
 • Pingstförsamlingen i Gävle, 1 350 000 kronor
 • SIOS, 1 185 000 kronor
 • Islamiska Shiasamfunden i Sverige, 950 000 kronor
 • Lp-verksamhetens ideella riksförening, 930 000 kronor
 • RFSL, 908 000 kronor
 • Ensamkommandes förbund, 781 400 kronor
 • Internationella Vänner, 760 000 kronor
 • Frivilligorganisationen Agape, 640 000 kronor
 • Framtidståget, 486 000 kronor
 • Stöttepelaren, 400 000 kronor
 • RIFFI, 350 000 kronor
 • Sociala Missionen, 325 000 kronor
 • LP-Vännernas Kamratförening, 300 000 kronor
 • Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar, 250 000 kronor
 • Talita, 200 000 kronor
 • Kulturföreningen Vasaplan, 175 000 kronor
 • IOGT Medmänniska, 150 000 kronor
 • KRIS BORÅS, 125 000 kronor
 • Ideella föreningen Kärngården, 100 000 kronor

Organisationer som fått stöd vid tidigare utlysningsomgångar

Bidrag till särskilt utsatta under coronapandemin har delats ut två gånger tidigare. Då fick följande organisationer bidrag.

Vid andra ansökningsomgången (våren 2021)

 • Convictus, 1 700 000 kronor
 • Equmeniakyrkan nationella enheten, 1 500 000 kronor
 • Frivilligorganisationen Agape, 1 350 000 kronor
 • Frälsningsarmén, 8 000 000 kronor
 • Föreningen Frihamnen i Hb/7 Hemlösas Hus, 930 000 kronor
 • Förenade islamiska föreningar, 3 000 000 kronor
 • Föreningen S:ta Clara kyrka, 1 500 000 kronor
 • Hela Människan, 4 000 000 kronor
 • Islamiska Shiasamfunden i Sverige, 3 000 000 kronor
 • Läkare i Världen, 3 835 000 kronor
 • Ny Gemenskap, 1 500 000 kronor
 • Räddningsmissionen, 925 000 kronor
 • Stöttepelaren, 660 000 kronor
 • Svenska Röda Korset, 8 000 000 kronor
 • Sveriges Stadsmissioner, 10 000 000 kronor
 • Talita, 100 000 kronor
 • Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan, 3 000 000 kronor
 • Trossamfundet Svenska Kyrkan, 5 000 000 kronor

Vid första ansökningsomgången (sommaren 2020)

 • Sveriges Stadsmissioner, 10 000 000 kronor
 • Frälsningsarmén, 5 697 000 kronor
 • Svenska Röda Korset, 5 530 000 kronor
 • Svenska kyrkan, 5 000 000 kronor
 • Romska Ungdomsförbundet, 3 600 000 kronor
 • Läkare i Världen, 3 520 000 kronor
 • Förenade Islamiska Föreningar, 3 000 000 kronor
 • Hela Människan, 3 000 000 kronor
 • Ny Gemenskap, 2 820 000 kronor
 • Föreningen S:ta Clara kyrka, 1 500 000 kronor
 • Romersk-katolska kyrkan, 1 200 000 kronor
 • Equmeniakyrkan nationell enheten, 1 089 392 kronor
 • Convictus, 500 000 kronor
 • Agape, 462 000 kronor
 • Föreningen Frihamnen i Hb/7 Hemlösas Hus, 460 000 kronor
 • Räddningsmissionen, 385 608 kronor
 • Stöttepelaren, 236 000 kronor
Nyckelord
Bidrag
Civilsamhället
Ansökningsperiod
-

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: