Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungas etablering

I Sverige finns 130 000 unga som varken arbetar eller studerar. Av dem har en stor andel varit utan arbete eller studier under flera år. Psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och att vara utrikes född är några faktorer som påverkar risken för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Socioekonomisk utsatthet och bristfällig skolgång är andra. Samtidigt samverkar de här faktorerna många gånger och förstärker varandra. Unga som varken arbetar eller studerar är en heterogen grupp, med individer som behöver olika typer av stöd för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Lösningarna behöver också anpassas efter olika lokala och regionala förutsättningar.

Vi på MUCF stöttar gärna i de här frågorna, och för att stärka arbetet med unga som varken arbetar eller studerar erbjuder vi alla kommuner en workshop.  Vill du se statistik över hur det ser ut i din kommun så hittar du länkar för det på den här sidan.

Bild på en skuggad person. Fotograf: Pawel Czerwinski

Statistik om unga som varken arbetar eller studerar

Andelen unga som varken arbetar eller studerar har varit relativt konstant sedan mätningarna började 2007. Här kan du se hur det ser ut i din kommun. Du kan se både andel och antal unga som varken arbetar eller studerar.  

 

Mer om ungas etablering
På vår sajt  ungidag.se finns mer statistik om ungas arbete. Här kan du bland annat se förändringar över tid när det gäller andel unga som varken arbetar eller studerar. Välkommen dit! 

Workshop om unga som varken arbetar eller studerar

MUCF stödjer kommuner och andra aktörer i arbetet med att minska andelen unga som varken arbetar eller studerar. Vi erbjuder därför en serie workshoppar för kommuner och övriga lokala och regionala aktörer. Workshopparna genomför vi i samverkan med respektive kommun eller samordningsförbund. Innehållet anpassar vi efter lokala förutsättningar och behov. Här kan du läsa mer om upplägget och skicka intresseanmälan.

Rapporten Fokus 23 – Olika villkor för etablering

I Sverige finns 140 000 unga som varken arbetar eller studerar. Men andelen varierar mellan kommuner och det finns stora skillnader i hur kommuner arbetar. I rapporten Fokus 23 – Olika villkor för etablering beskrivs kommunernas arbete med unga som varken arbetar eller studerar.

130 000 unga utan arbete och studier

Bakom siffran 130 000 finns lika många individer. En bättre livssituation för dessa unga personer skulle också innebära att vi använder våra gemensamma samhällsresurser på ett bättre sätt.

Rapport om hinder för unga utrikes födda kvinnor

Unga utrikes födda kvinnor är en grupp som möter särskilda hinder i sin etablering på den svenska arbetsmarknaden. Det handlar om höga krav på utbildning men också om diskriminering och ett stort omsorgsansvar.

Rapport: Ungas arbete och boende

Våren 2021 släppte vi rapporten Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla. I filmen nedan tar utredare Emma Thornström upp några av de resultat som handlar om ungas arbete och boende.
 

Rapport: Ett långvarigt utanförskap

Var tionde ung person i Sverige är någon gång utanför både arbete och studier. För några är det en tillfällig situation, för andra något som präglar större delen av ungdomen. I rapporten Ett långvarigt utanförskap beskriver vi fyra grupper av unga som varken arbetar eller studerar.

Bild på två skuggor som föreställer unga personer. Fotografer: Vasundhara Srinivas och Trude Jonsson

Utan arbete och studier

I filmen har elever från Kungsmadskolan och Katedralskolan i Växjö tolkat hur det kan vara att befinna sig i livssituationen att varken arbeta eller studera.

Vad hände när det vände?

En film där elever från Katedralskolan och Kungsmadskolan i Växjö har tolkat ungas upplevelser av att varken arbeta eller studera.
 

Rapporter om ungas etablering

Genom åren har vi gjort flera studier och utredningar om ungas etablering och unga som varken arbetar eller studerar. Ta del av kunskapen och använd dem gärna som underlag i ert arbete.

Uppdraget Unga som varken arbetar eller studerar

MUCF har regeringens uppdrag att stödja aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar. Det omfattar såväl lokala och regionala aktörer som nationella.

Nyhetsbrev

Prenumerera på MUCF:s nyhetsbrev
Prenumerera på MUCF:s nyhetsbrev för att ta del av nya rapporter och information om bidrag, verktyg, konferenser och utbildningar – både nationellt och internationellt.