Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungas etablering

I Sverige finns 140 000 unga som varken arbetar eller studerar. Av dem har en stor andel varit utan arbete eller studier under flera år. Psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och att vara utrikes född är några faktorer som påverkar risken för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Socioekonomisk utsatthet och bristfällig skolgång är andra. Samtidigt samverkar de här faktorerna många gånger och förstärker varandra. Unga som varken arbetar eller studerar är en heterogen grupp, med individer som behöver olika typer av stöd för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Lösningarna behöver också anpassas efter olika lokala och regionala förutsättningar.

Vi på MUCF stöttar gärna din kommun i de här frågorna. Här nedan hittar du länkar till olika stöd vi kan erbjuda. Du kan också hitta statistik över hur det ser ut i din kommun.

Bild på en skuggad person. Fotograf: Pawel Czerwinski

Statistik om unga som varken arbetar eller studerar

Andelen unga som varken arbetar eller studerar har varit konstant sedan mätningarna började 2007. Hur ser det ut i din kommun? 

Workshop om unga som varken arbetar eller studerar

För att stärka arbetet med unga som varken arbetar eller studerar erbjuder vi alla kommuner en workshop. 

Mer om ungas arbete

På vår sajt ungidag.se finns mer statistik om ungas arbete. Välkommen dit!

140 000 unga utan arbete och studier

Bakom siffran 140 000 finns lika många individer. En bättre livssituation för dessa unga personer skulle också innebära att vi använder våra gemensamma samhällsresurser på ett bättre sätt.

Hinder för unga utrikes födda kvinnor

Unga utrikes födda kvinnor är en grupp som möter särskilda hinder i sin etablering på den svenska arbetsmarknaden. Det handlar om höga krav på utbildning men också om diskriminering och ett stort omsorgsansvar.

Ungas arbete och boende

Våren 2021 släppte vi rapporten Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla. I filmen tar utredare Emma Thornström upp några av de resultat som handlar om ungas arbete och boende.

Nationellt samordnat stöd

I rapporten finns sju förslag och tio bedömningar på hur vi tillsammans kan skapa ett nationellt samordnat stöd för unga som varken arbetar eller studerar. 

Grafik med omslaget på rapporten Nationellt samordnat stöd för unga som varken arbetar eller studerar

Ett långvarigt utanförskap

Var tionde ung person i Sverige är någon gång utanför både arbete och studier. För några är det en tillfällig situation, för andra något som präglar större delen av ungdomen. I rapporten Ett långvarigt utanförskap beskriver vi fyra grupper av unga som varken arbetar eller studerar.

Bild på två skuggor som föreställer unga personer. Fotografer: Vasundhara Srinivas och Trude Jonsson

Tillsammans för unga utan arbete

När vår digitala serie MUCF idag hade premiär i maj 2021, var temat Tillsammans för unga utan arbete. Välkommen att ta del av avsnittet i efterhand!

Vad hände när det vände?

En film där elever från Katedralskolan och Kungsmadskolan i Växjö har tolkat ungas upplevelser av att varken arbeta eller studera.

Utan arbete och studier

I filmen har elever från Kungsmadskolan och Katedralskolan i Växjö tolkat hur det kan vara att befinna sig i livssituationen att varken arbeta eller studera.

Nyhetsbrev

Prenumerera på MUCF:s nyhetsbrev för att ta del av nya rapporter och information om bidrag, verktyg, konferenser och utbildningar – både nationellt och internationellt.