Hoppa till huvudinnehåll
 

Webbutbildningar

Här har vi samlat webbutbildningar och annat stöd som kan ge dig de kunskaper som behövs för att kunna utveckla er verksamhet.

Webutbildningarna är kostnadsfria men i vissa fall behöver du registrera dig eller skaffa ett användarkonto.

Till varje utbildning visar vi också vilka av de globala målen för hållbar utveckling, agenda 2030, som de olika utbildningarna lever upp till.

Utbildning för ledare som möter unga med psykisk ohälsa

Ledare som lyssnar är framtagen av Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen. Utbildningen ger ledare som möter barn och unga på fritiden grundläggande kunskaper om psykisk hälsa, ohälsa och suicid. Målet är att ledare som gått utbildningen ska vara mer närvarande, stödjande och trygga i möten med barn och unga som mår dåligt psykiskt, samt veta hur de kan bidra till att främja psykisk hälsa.

Agenda 2030: Utbildningen kan bidra till delmål 3: hälsa.

Idrott och psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa bland unga ökar även inom idrotten. Upp Upp vi lyfter är Riksidrottsförbundet (RF) och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna (SISU) webbutbildning om idrott och psykiska ohälsa. Här lyfts tankar, känslor och beteenden som rör psykisk ohälsa.

Agenda 2030: Utbildningen kan bidra till delmål 3: hälsa.

 

Samverkan kring anhörigstöd

Anhörig i fokus är en utbildning som vänder sig till frivilliga och anställda som vill utveckla samverkan kring stöd till anhöriga. Den har tagits fram av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Agenda 2030: Utbildningen kan bidra till delmål 17: genomförande och globalt partnerskap

Bemötande av asylsökande

Bättre bemötande är en utbildning som riktar sig till dig som möter asylsökande i en förening eller kommun. Utbildningen ger tips, råd och basfakta om migration. Utbildningen har tagits fram av Länsstyrelsen Norrbotten i samarbete med flera aktörer.

MUCF har tagit fram webbutbildningen Rätt att veta! som vänder sig till dig som möter unga som är nya i Sverige.

Inkluderande ledarskap

Inkluderande ledarskap ger dig konkreta tips och kunskap om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och diagnoser.

Agenda 2030: Utbildningen kan bidra till delmål 16: fredliga och inkluderande samhällen.  

Introduktionsutbildning för föreningsledare

SISU har en introduktionsutbildning för föreningsledare. En inspirerande utbildning om hur du bland annat kan jobba med demokratin och delaktigheten i föreningen.

Agenda 2030: Utbildningen kan bidra till delmål 16: fredliga och inkluderande samhällen.

Föreningskunskap, värdegrund och ledarskap

Sveriges Skateboardförbunds grundutbildning i att driva en förening bygger på tre delar - föreningskunskap, värdegrund och ledarskap. Utbildningen består av fördjupande texter, filmer och arbetsmaterial som ska hjälpa dig och din förening att utveckla verksamheten på ett bra sätt.

Ta hand om och samordna volontärer

I Volontärbyråns webbkurser får du användbara tips och råd om att ta hand om och samordna volontärer. Här får ni kunskaper om hur kan ni inkludera fler i er förening. Hur når man unga som vill engagera sig?

Kursen lär du mer om hur din förening kan komma igång med ett internt förändringsarbete för att inkludera fler, nå nya målgrupper och bli en mer tillgänglig organisation.

Agenda 2030: Utbildningen kan bidra till delmål 16: fredliga och inkluderande samhällen.

Inkluderande idrott

Utbildningen inkluderande idrott riktar sig till dig som är förtroendevald, anställd, ledare eller tränare i en förening eller ett förbund. Den syftar till att stötta ert arbete med inkludering genom att ge kunskap, skapa reflektion, samtal och förhoppningsvis handlingskraft, vilja och mod att förändra.

Agenda 2030: Utbildningen kan bidra till delmål 16: fredliga och inkluderande samhällen.

 

Jämställdhet och diskriminering

Jämställ.nu är en nationell resurs för jämställdhet. Här hittar du fakta om jämställdhet, praktiska exempel, filmer och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete. Det är Jämställdhetsmyndigheten som driver jämställ.nu i samarbete med flera aktörer.

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Riksidrottsförbundet har gjort en film som heter Fyra tips om hur idrottsföreningen kan bli mer jämställd.

Agenda 2030: Utbildningen kan bidra till delmål 5: jämställdhet och delmål 10: minskad ojämlikhet.

Utbildningar i offentliga regelverk

Seminarium om Lagen om offentlig upphandling i civilsamhället

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: