Hoppa till huvudinnehåll
 

Mer material om öppen fritidsverksamhet och att arbeta våldsförebyggande

En pojke i tonåren, klädd luvtröja och med hörlurar runt halsen, tittar rakt in i kameran

I publikationen ”Våld, förtryck och heder” har vi sammanställt ett kortfattat kunskapsunderlag för dig som ansvarar för och fattar beslut inom öppen fritidsverksamhet.

Materialet är en sammanfattning av ett kunskapsunderlag som MUCF tagit fram i samarbete med Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötland. Det beskriver potentialen hos fritidsverksamhet att arbeta våldsförebyggande, går igenom hinder och utmaningar hos verksamheten och sammanfattar verksamhetens behov.

Materialet innehåller också viktiga definitioner, samt en översikt av metoder och arbetssätt för att motverka våld och hedersrelaterat våld och förtryck.

 

MUCF har tagit fram rapporten; Utanförskap och unga - En socioekonomisk analys av värdet av främjande öppen fritidsverksamhet för unga. Rapporten är skriven av nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetare Eva Nilsson Lundmark. Syftet med rapporten är att lyfta fram ett socialt investeringsperspektiv på förebyggande och främjande arbete inom fritidssektorn.

 

Tidiga förebyggande insatser bidrar till stor vinst för både samhället och de personer som undviker ett liv i utanförskap. I filmen får du lyssna på nationalekonom Ingvar Nilsson som berättar att man bör se öppen fritidsverksamhet som en social investering istället för en kostnad. Du får också lyssna på förtroendevalda och en verksamhetscontroller i Jämtland-Härjedalen som berättar hur de tänker kring öppen fritidsverksamhet som en investering för att motverka utanförskap i tid.

 

Barnafrid har tagit fram ett kostnadsfritt basprogram som ger dig som yrkesverksam eller på något annat sätt möter barn och unga en kunskapsbas om att upptäcka, bemöta och hjälpa barn och unga som varit utsatta för våld och övergrepp. Utbildningen är baserad på forskning och beprövad erfarenhet. 

Skolverket har webbutbildningarna om sexualitet, samtycke och relationer som riktar sig till lärare samt personal i fritidshemmet.