Hoppa till huvudinnehåll
 

Lansering av utbildning om unga samers hälsa

Datum/tid

MUCF har i samverkan med Region Västerbotten och Glesbygdsmedicinskt centrum, tagit fram ett nytt kapitel till webbutbildningen Samisk kulturförståelse inom vården. Kapitlet syftar till att öka kunskapen hos personal inom vården vid mötet med unga samer.

MUCF har i uppdrag att motverka och förebygga rasism mot samer, med fokus på unga. I uppdragets kartläggning framkom att unga samer upplever rasism på olika arenor i samhället. För att motverka detta pekas bland annat skola, elevhälsa och ungdomsmottagningar ut som viktiga att nå. Med avstamp i detta har MUCF i samverkan med Region Västerbotten, Glesbygdsmedicinskt centrum tagit fram en webbutbildning för att öka kunskapen inom området.

För att synliggöra utbildningen bjuder vi in till ett webbinarium där vi lanserar utbildningen men också bjuder på ett kunskapshöjande seminarium som lyfter frågor kopplat till unga samer, deras livsvillkor, identitet, rasism och hälsa och rättigheter.

Om e-utbildningen

I utbildningen får du lära dig mer om samiska traditioner, historia, tro, värderingar och normer i den samiska kulturen. Utbildningen bygger på den forskning som finns inom området samisk hälsa som bland annat visar att renskötande samer har ett lägre förtroende för hälso- och sjukvården. Utbildningen riktar sig i första hand till dig som arbetar inom vård och hälsa.

Utbildningen består av sex kapitel som du själv klickar dig igenom, steg för steg. Du hittar utbildningen på Nätverket Samisk hälsas webbplats

Om webbinariet

Anmäl dig till webbinariet här.

Länken till zoom-mötet kommer att skickas ut till alla anmälda och även publiceras på denna sida.
 

Plats
digital via Zoom