Hoppa till huvudinnehåll
 

Workshop för våldsförebyggande arbete i öppen fritidsverksamhet

Vi har tagit fram material för två olika workshoppar som ni kan genomföra i er personalgrupp; en mer allmänt inriktad om våldsförebyggande arbete och en som riktar in sig mer specifikt på hedersrelaterat våld och förtryck. Här nedan hittar du mer information om materialen ”Workshop för att förebygga och upptäcka våld” och ”Workshop för att motverka och upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck”.

I materialen presenteras bland annat viktiga begrepp, kunskap om våldsuttryck och utsatta målgrupper samt övningsexempel utifrån situationer som kan uppstå kopplat till att arbeta våldsförebyggande, eller med att motverka och upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck i den öppna fritidsverksamheten. Det finns också aktuella länkar för dig som vill fördjupa din kunskap.

Bägge materialen består av två delar; en instruktion till dig som är chef, verksamhetsansvarig eller motsvarande inom öppen fritidsverksamhet och ska leda workshopen, och ett material att utgå från i genomförandet av workshopen.

Workshop för att förebygga och upptäcka våld

Utbildningsmaterialet är utformat som en totalt 3 timmar lång utbildning för en personalgrupp. Du kan dela upp utbildningen till flera tillfällen, detta beskrivs vidare i stödmaterialet.

Vi rekommenderar att genomföra denna workshop först och därefter workshopen om att arbeta för att upptäcka och motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Workshop för att motverka och upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck

Materialet är utformat som en tre timmar lång utbildning, med bland annat viktiga begrepp, och kunskap om uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen kan delas upp i tre tillfällen, och innan varje del ska då personalen själva ha gått igenom vissa delar av webbutbildningen Rätt att veta! - Hedersrelaterat våld och förtryck. Vilka delar framgår av workshopmaterialet.

Workshopen genomförs sedan i en personalgrupp med ledning av dig som är chef, verksamhetsansvarig eller motsvarande.

Det är en fördel att först ha gått igenom workshopen om att förebygga och upptäcka våld.

Webbutbildningen Rätt att veta! - Hedersrelaterat våld och förtryck

Vi vill veta vad ni tycker!

Planerar ni att använda workshopmaterialet, och kan tänka er att vara med i en undersökning om det efteråt? Vi letar efter fritidsgårdschefer som använt materialet och vill berätta för oss vad ni tycker. Vi vill gärna veta hur ni använt materialet, om det svarar mot era behov och om ni har önskemål kring vidareutveckling av stödet till er i dessa frågor. Kontakta gärna oss om ni vill delta i undersökningen eller veta mer!

Mejla oss på fritid@mucf.se