Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Erasmus+ Ungdom

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott. MUCF har hand om ungdomsdelen av programmet som erbjuder unga och personer som arbetar med unga möjligheter till utbyten, projekt, samarbeten och kompetensutveckling i andra länder.

MUCF fördelar bidrag för Erasmus+ Mobilitet och Erasmus+ Partnerskap för samarbete.

Erasmus+ Mobilitet

Programområdet erbjuder bidrag för ungdomsutbyten, kompetensutveckling för personer som jobbar med unga samt för projekt för att öka ungas delaktighet. Erasmus+ Mobilitet främjar det icke-formella lärandet, det vill säga lärandet som sker på fritiden, utanför den formella skolans ramar. 

Till bidraget

Erasmus+ Partnerskap för samarbete

Programområdet erbjuder bidrag för små och stora partnerskap mellan organisationer inom ungdomssektorn, men också med organisationer inom andra sektorer. Genom Erasmus+ Partnerskap för samarbete skapas möjligheter för organisationer att få erfarenhet av att samarbeta internationellt, stärka sin kapacitet och utveckla nya, innovativa metoder. 

Till bidraget

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: