Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Erasmus+ Ungdom

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott. MUCF har hand om ungdomsdelen av programmet som erbjuder unga och personer som arbetar med unga möjligheter till utbyten, projekt, samarbeten och kompetensutveckling i andra länder.

MUCF fördelar bidrag för Erasmus+ Mobilitet och Erasmus+ Partnerskap för samarbete.

Erasmus+ Mobilitet

Programområdet erbjuder bidrag för ungdomsutbyten, kompetensutveckling för personer som jobbar med unga samt för projekt för att öka ungas delaktighet. Erasmus+ Mobilitet främjar det icke-formella lärandet, det vill säga lärandet som sker på fritiden, utanför den formella skolans ramar. 

Till bidraget

Erasmus+ Partnerskap för samarbete

Programområdet erbjuder bidrag för små och stora partnerskap mellan organisationer inom ungdomssektorn, men också med organisationer inom andra sektorer. Genom Erasmus+ Partnerskap för samarbete skapas möjligheter för organisationer att få erfarenhet av att samarbeta internationellt, stärka sin kapacitet och utveckla nya, innovativa metoder. 

Till bidraget

Mer information

European Education and Culture Executive Agency

Utbildning, ungdom, idrott och kultur

Programguider

Programguiden för Erasmus+ 2021 finns att ta del av på engelska och svenska på EU-kommissionens webbplats.

Erasmus+ - Programme guide 2021

Erasmus+ - Programhandledning 2021

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: