Hoppa till huvudinnehåll
 

Drygt 19 miljoner kronor till civilsamhället – volontärsamordning stärker möjligheterna för frivilliga att engagera sig ideellt

2024-07-03 - 07:00

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu drygt 19 miljoner kronor till 15 civilsamhällesorganisationer som arbetar med volontärsamordning. Intresset för att söka det här nya verksamhetsbidraget har varit stort.

– MUCF fick totalt 70 ansökningar och organisationerna sökte drygt 96 miljoner kronor sammanlagt. Det innebar att det var mycket hård konkurrens om bidraget, säger Marie Pettersson Hallberg, avdelningschef för statsbidrag på MUCF.

Bidrag har bland annat beviljats till organisationerna Forum-Idéburna organisationer med social inriktning (Volontärbyrån), Missing People Sweden, Svenska Röda Korset, RealStars Ideell förening och Unizon.

– Ett självständigt och starkt civilsamhälle är en viktig grund för demokratin. De ekonomiska utmaningarna just nu gör det svårare för olika grupper att engagera sig och då riskerar vi att förlora viktiga röster i samhällsdebatten. Därför är det glädjande att civilsamhället nu fått chansen att utveckla sin verksamhet så att frivilliga inom en mängd olika områden får möjlighet att engagera sig, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

mucf.se hittar du alla organisationer som har beviljats bidrag för volontärsamordning.

Fakta om statsbidragen MUCF fördelar
Varje år fördelar MUCF bidrag till civilsamhället på uppdrag av regeringen. Det går både till olika organisationers projekt, till organisationers ordinarie verksamhet och till organisationer som bedriver viss specifik verksamhet.

Regeringen formulerar syftet med bidragen och vad de ska användas till i bidragsförordningar. MUCF fördelar bidragen efter att ha prövat om ansökningarna lever upp till kraven och syftena i förordningarna.

mucf.se kan du läsa om alla de statsbidrag MUCF fördelar.