Hoppa till huvudinnehåll
 

Med unga och civilsamhället i fokus

MUCF är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. Vi fördelar statsbidrag som ger stora och små organisationer möjlighet att bedriva verksamhet. Våra internationella samarbeten ger unga chansen att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: 

Erasmus+         Europeiska Solidaritetskåren

Läs mer om oss
två unga kvinnor håller händer ihop så det bildas ett hjärta

Civilsamhällspolitiken

Målet för politiken för det civila samhället är att villkoren för civilsamhället, som en central del av demokratin, ska förbättras. Detta ska ske i dialog med det civila samhällets organisationer. MUCF ska ta fram och sprida kunskap om detta område.

Läs mer om vårt arbete med civilsamhällspolitiken. 

Ungdomspolitiken

Sveriges ungdomspolitiska mål är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Läs mer om vårt arbete med ungdomspolitiken. 

Bidrag

MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till små och stora verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället. På uppdrag av regeringen fördelar MUCF statsbidrag i form av organisationsbidrag, projektbidrag och verksamhetsbidrag. 

Läs mer om våra bidrag. 

Nyheter

Nytt bidrag för insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin

Den 11 juli 2022 öppnar en ny utlysning för insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin.

Nytt bidrag för att hjälpa människor från Ukraina som söker skydd i Sverige

Bidraget ska användas för att stödja organisationer i civilsamhället som arbetar med mottagande av människor som söker skydd i Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Ansökan är öppen mellan den 11 juli och 25 augusti.

Sök stipendium för uppsats om EU och unga

Inom ramen för Europaåret för unga delar MUCF ut tre stipendier till masteruppsatser som under höstterminen 2022 behandlar EU-frågor. Stipendierna är på 10 000 kronor vardera. Sista ansökningsdag är 16 september.

Visste du att...

...391 045 elever på högstadie- och gymnasienivå röstade i Skolval 2018 till riksdagen? Hur många får chansen i höstens skolval?

Nyhetsbrev

Ja tack! Jag vill prenumerera på:

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: