Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF släpper ny hbtqi-utbildning för elever och lärare

2024-04-11 - 07:27

Nu släpper Myndigheten för ungdoms- och civisamhällesfrågor, MUCF, en ny htbqi-utbildning kallad ”Jag är inte ensam”. Den är en del av myndighetens webbutbildning Öppna skolan och vänder sig direkt till elever, men med en handledningsdel för lärare.

– Att skolan är inkluderande för alla är de vuxnas ansvar, men förändringsarbetet är beroende av att eleverna är delaktiga. Den här utbildningen ger eleverna kunskap och fakta men också möjlighet att känna in olika situationer. Det ger möjlighet att se nya perspektiv och ny förståelse, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Utbildningen bygger bland annat på fakta och statistik ur rapporten ”Jag är inte ensam – om unga hbtqi-personers levnadsvillkor”. Rapporten visar att unga hbtqi-personer har det sämre i skolan än andra. De upplever mer mobbing, och mer otrygghet. 61 procent döljer att de är hbtqi-personer. En av fem unga hbtqi-personer har funderat på självmord det senaste året.

- Många hbtqi-ungdomar upplever otrygghet i skolan, det ska inte vi som samhälle acceptera. Alla barn har rätt att känna sig trygga i skolan och ha goda förutsättningar att prestera., säger Jennie Bloom, enhetschef på MUCF. 

Interaktiva hbqti-lektioner
MUCF:s nya del i hbtqi-utbildningen Öppna skolan; ”Jag är inte ensam” vänder sig direkt till elever. Det är en interaktiv utbildning där man får följa tre elever i skolvardagen utifrån deras hbtqi-perspektiv.

Vid varje sekvens ska eleverna i klassen själva göra aktiva val och dessa val påverkar utgången av olika situationer. Utbildningen innehåller löpande diskussionsmoment under lektionen. Den avslutas med diskussioner om hur eleverna själva kan göra skolan mer inkluderande för alla, och eleverna får möjlighet att fördjupa sina kunskaper om hbtqi-perspektivet. Utbildningen kan hållas som lektion av läraren i klassen men kan också göras enskilt av eleverna.

Fakta och känsla skapar delaktighet
Utbildningen bygger på fakta och är i stora delar uppbyggd och berättad ur de tre elevernas perspektiv. Det skapar en inlevelse och en förståelse för den utsattas situation, vilket också blivit tydligt i testgrupperna. En elev uttryckte det så här:

Det är en annan del i denna utbildningen, med känslor. Man känner in att det blir en väldigt jobbig situation. Det är bra att de tog upp hur det känns.”

Utbildningen är framtagen av lärare, rektorer och elever. Över 200 lärare och rektorer har medverkat. Både personal och elever vittnar om att den nya utbildningen behövs och att den fungerar. Elever som varit med och testat har bland annat lyft att de gillade komplexiteten och att alla situationer inte var likadana. Så här uttryckte sig en elev:

Den här lektionen kändes aldrig tråkig, jag var med hela tiden. Jag fick själv vara med och också tänka och bestämma hur jag kan förändra”.

FAKTA/ Öppna Skolan:

Utbildningen ”Jag är inte ensam – hbqti-lektioner” är den fjärde delen av hbtqi-utbildningen Öppna skolan. Sedan tidigare finns de här utbildningarna:

  • Öppna skolan – Hbtqi, en grundutbildning om normer, inkludering, och hbtqi-perspektivet.
  • Öppna skolan - Din roll i skolan som är en fördjupning till grundutbildningen och fokuserar på hur man kan arbeta praktiskt med hbtqi, normer och inkludering i skolan.
  • Öppna skolan - Skolans uppdrag som är ett informationspaket och stödmaterial för samverkan mellan hem och skola i hbtqi-frågor.

Läs mer om utbildningen "Jag är inte ensam" på mucf.se

Läs rapporten “Jag är inte ensam, det finns andra som jag - Rapport om unga hbtqi-personers levnadsvillkor” på mucf.se

Läs mer om MUCF:s webbutbildning Öppna skolan på mucf.se