Hoppa till huvudinnehåll
 

Redovisa bidrag för projekt som stärker demokratin

Organisationer som har fått bidrag från oss är skyldiga att redovisa hur pengarna har använts.

Dags att redovisa bidraget

Bidraget ska vanligtvis redovisas tre månader efter att projektet är slut, exakt datum står i beslutsbrevet. Ni kommer att få en påminnelse till den e-postadress som ni fyllde i när ni gjorde er ansökan.

Redovisningen lämnas i MUCF:s e-tjänst.

Delredovisning

Delredovisning krävs om er organisation har två eller flera pågående projekt finansierade av MUCF. Ni blir då kontaktade av MUCF för delredovisning när minst en tredjedel av projekttiden gått. 

Slutredovisningen ska innehålla

  • Ekonomisk redovisning.
  • En redogörelse för hur bidraget har använts i förhållande till syftet och villkoren för bidraget.

Revisor ska granska och godkänna slutredovisningen

Redovisningen ska granskas och godkännas av en revisor.

Organisationens egen revisor räcker bra så länge bidraget ni fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen.

Så stort är ett prisbasbelopp

  • 2020: 47 300 kronor
  • 2021: 47 600 kronor
  • 2022: 48 300 kronor

Dokument

Projekt beviljade fr.o.m. januari 2019

Mall revisorsintyg, lekmannarevisor, projektbidrag (docx)

Mall revisorsintyg, kvalificerad revisor, projektbidrag (docx)