Hoppa till huvudinnehåll
 

Workshop för att motverka och upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck

Vi har tagit fram ett material och förslag till upplägg för en workshop som ni kan genomföra i er personalgrupp. I workshopmaterialet har vi samlat information varvat med konkreta tips och diskussionsövningar att genomföra gemensamt i personalgruppen. I materialet presenteras bland annat viktiga begrepp, kunskap om uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck, övningsexempel utifrån situationer som kan uppstå kopplat till att arbeta med att motverka och upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck i den öppna fritidsverksamheten. I materialet hittar du även aktuella länkar för dig som vill fördjupa din kunskap.

Workshopmaterialet består både av en webbutbildning och ett stödmaterial för workshop. Stödmaterialet består av två delar; en instruktion till dig som är chef, verksamhetsansvarig eller motsvarande inom öppen fritidsverksamhet och som ska leda workshopen, och ett material att utgå från i genomförandet av workshopen. Utbildningen kan delas upp i tre tillfällen. Innan varje del ska samtliga i personalen självständigt ha gått igenom vissa delar av webbutbildningen Rätt att veta! - Hedersrelaterat våld och förtryck.

Vilka delar framgår av workshopmaterialet. Workshopen genomförs sedan i en personalgrupp med ledning av dig som är chef, verksamhetsansvarig eller motsvarande.

Det är en fördel att först ha gått igenom workshopen om att förebygga och upptäcka våld.

Webbutbildningen Rätt att veta! - Hedersrelaterat våld och förtryck

 

Här hittar du workshopmaterial för att förebygga och upptäcka våld i öppen fritidsverksamhet.