Hoppa till huvudinnehåll
 

Ett kort eller långvarigt utanförskap?

Var tionde ung person i Sverige är någon gång i sin ungdom utan både arbete och studier. För några är det en tillfällig situation. För andra är det något som varar länge och som riskerar att leda till ett fortsatt utanförskap. Vilka är de unga som riskerar ett långt utanförskap?

Unga som varken arbetar eller studerar är en heterogen grupp som möter olika utmaningar. Det finns dock en rad kända riskfaktorer och även begränsande normer i samhället bidrar till att en del grupper är överrepresenterade bland unga som varken arbetar eller studerar.

Riskfaktorer finns på individnivå, i hemmet och på samhällsnivå medan begränsande normer finns i samhället. Riskfaktorer och normer samvarierar och kan därför vara svåra att separera från varandra. För en del unga innebär det att flera riskfaktorer och normer kan påverka deras situation och ytterligare begränsa möjligheterna till ett annat liv.

Fyra grupper av unga som varken arbetar eller studerar

Att andelen unga som varken arbetar eller studerar har varit relativt konstant de senaste åren, visar att en del unga har det svårt oavsett konjunktur och också är först att drabbas vid en konjunkturnedgång. I rapporten Ett långvarigt utanförskap definierade vi fyra grupper av unga som varken arbetar eller studerar. Utifrån statistiska resultat skapade vi fiktiva personer som får illustrera dessa grupper.

Daniel är korttids-Uvas

Daniel reser runt i världen och jobbar under ett år efter studenten.

 • Han är 19 år gammal och har nyss tagit studenten med fullständiga gymnasiebetyg.
 • Har växt upp under stabila förhållanden i ett av de bättre områdena i kommunen.
 • Arbetar som timanställd på en restaurang och bor hemma.
 • Tar ett sabbatsår och planerar att tågluffa i Asien innan han påbörjar sina högskolestudier.

Eftersom Daniel är bortrest under ett år kategoriseras han som Uvas när han är 20 år gammal. Han påbörjar sedan sina högskolestudier. Han är Uvas under enbart ett år och återkommer inte till Uvas-gruppen innan han har fyllt 29 år. Därför tillhör han undergruppen korttids-Uvas.

Yasmin är medellångtids-Uvas

Yasmin kom som barn till Sverige och har efter en tids föräldraledighet börjat studera på deltid.

 • Är 28 år och kom till Sverige när hon var nio år tillsammans med sin familj.
 • Har tre barn och har under sju år varit föräldraledig på garantinivån på heltid.
 • Har inte aktivt sökt jobb eller studerat under tiden hon varit föräldraledig.
 • Började för ett år sedan att börja studera på halvtid på Komvux och fortsatt vara föräldraledig på halvtid.

Efter många år i Uvas-gruppen har Yasmin kunnat lämna den livssituationen. Efter studierna på Komvux vill hon söka jobb eller påbörja en yrkesutbildning. Yasmin har under en längre sammanhållen tid varit i Uvas-gruppen. Därför kategoriseras hon som medellångtids-Uvas.

Johanna är långtids-uvas

Johanna har en komplex samsjuklighet, lever socialt isolerad och har alltid tillhört Uvas-gruppen.

 • Johanna är 29 år och har varit Uvas sedan 16 års ålder. Hon hoppade tidigt av sina gymnasiestudier.
 • Har återkommande depressioner, bipolär sjukdom och social fobi.
 • Har svårt att få till sociala relationer och hitta lämplig sysselsättning. Isolerar sig i sin lägenhet och spelar spel på datorn.

Johanna tycker att det är jobbigt att gång på gång behöva berätta om sin situation för nya personer och att samtalen sällan leder någonstans. Hon har befunnit sig i Uvas-gruppen under lång tid och det gör att hon ingår i gruppen långtids-uvas.

Anna är återkommande uvas

Anna kämpar för att försörja sig och sitt barn genom timanställningar.

 • Är 23 år och ensamstående med ett barn. Har fått en lägenhet via Socialtjänstens sociala förtur.
 • Har sedan tidiga tonår kämpat med sitt mående. Har svår migrän, är nedstämd, sover dåligt och oroar sig.
 • Jobbar när hon mår bra som vårdbiträde och är timanställd inom äldreomsorgen. Är begränsad till att jobba dagtid.

När Anna mår dåligt får hon aktivitetsersättning från Försäkringskassan och är då i Uvas-gruppen. Men under vissa år tjänar Anna tillräckligt mycket för att räknas till gruppen som arbetar. Eftersom Anna under flera sammanlagda år befinner sig i Uvas-gruppen, men inte under en sammanhållen tid, kategoriseras hon till undergruppen återkommande Uvas.

Tidigt och samordnat stöd är en nyckel

En längre tid utanför studier och arbete kan ha långsiktiga konsekvenser för både individen och samhället, bland annat försämrade möjligheter att få ett arbete, ekonomisk utsatthet och sämre hälsa. Ett tidigt och samordnat stöd är viktigt för att stötta unga som annars riskerar att varaktigt hamna utanför studier och arbete, vilket rapporten Ett nationellt samordnat stöd handlar om.

Till gruppen unga som varken arbetar eller studerar räknar MUCF unga i åldern 16–29 år. Statistiken för unga som varken arbetar eller studerar utgår från samtliga i åldersgruppen och räknar bara in de som har mycket låga inkomster (under ett basbelopp). Hit räknas även de som inte har varit registrerade för studier under ett helt kalenderår. Denna statistik är därför ett bra mått på vilka som befinner sig i en extra utsatt position.

Andelen unga som varken arbetar eller studerar ökar med åldern och är högre i gruppen unga 25–29 år än i gruppen 16-24 år. Det är därför viktigt att erbjuda stöd till unga som varken arbetar eller studerar också högre upp i åldrarna.