Hoppa till huvudinnehåll
 

Mer kunskap om öppen fritidsverksamhet och att arbeta våldsförebyggande

MUCF har tagit fram rapporten; Utanförskap och unga - En socioekonomisk analys av värdet av främjande öppen fritidsverksamhet för unga. Rapporten är skriven av nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetare Eva Nilsson Lundmark. Syftet med rapporten är att lyfta fram ett socialt investeringsperspektiv på förebyggande och främjande arbete inom fritidssektorn. 

 

I publikationen ”Våld, förtryck och heder” har vi sammanställt ett kortfattat kunskapsunderlag för dig som ansvarar för och fattar beslut inom öppen fritidsverksamhet.

Barnafrid har tagit fram ett kostnadsfritt basprogram som ger dig som yrkesverksam eller på något annat sätt möter barn och unga en kunskapsbas om att upptäcka, bemöta och hjälpa barn och unga som varit utsatta för våld och övergrepp. Utbildningen är baserad på forskning och beprövad erfarenhet. 

Skolverket har webbutbildningarna om sexualitet, samtycke och relationer som riktar sig till lärare samt personal i fritidshemmet.