Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

Valupptakt: Vikten av ungas demokratiska delaktighet i EU och Sverige

Datum/tid

Under EU-skolvalet inför EU-valet den 9:e juni bjuds elever, lärare och andra intresserade inom och utanför skolans värld in till en livesänd valupptakt den 7:e maj klockan 13.00-15.00, direkt från Europahuset i Stockholm.

 

Inför valet byggs det upp ett stort fokus på och engagemang för val, politik och demokrati. Hur bygger vi vidare på det även efter valet? Vilka möjligheter finns?  

Möt elever och elevorganisationer, lärare och skolledare, myndigheter och andra aktörer – som alla på ett eller annat sätt arbetar för att öka ungas demokratiska delaktighet, inför och efter EU-valet.  

Sändningen är en samproduktion mellan Europaparlamentets Sverigekontor och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i samarbete med Youth 2030, Myndigheten för tillgängliga medier, EU-kommissionens representation i Sverige, skolor, Skolverket, Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd samt demokratimentorer i Demokratimentorsnätverket.  

Program

13:00 Ansvariga myndigheter och moderatorer hälsar välkomna
Europaparlamentet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

13:15 Ungas makt, inflytande och valdeltagande  
Youth 2030, Skolverket, Sveriges Elevråd och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

13:30 Genomförande av skolval
Elever, lärare och rektorer på Elinelundsskolan i Malmö, Stiftelsen Viktor Rydbergs gymnasium i Sundbyberg, Schillerska gymnasiet i Göteborg, Kungsbacka, Gustavsbergs gymnasium på Värmdö, Hagagymnasiet i Norrköping

Kort paus

14:00 Vikten att inkludera alla unga i demokratisatsningar och i valet
Demokratimentorer och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

14:15 Politiskt engagemang bland unga
Elever, lärare och rektorer på Elinelundsskolan i Malmö, Stiftelsen Viktor Rydbergs gymnasium i Sundbyberg, Schillerska gymnasiet i Göteborg och Himmelstalunds gymnasium i Norrköping, Kungsbacka kommun, Sveriges Elevkårer och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

14:30 Vikten av tillit och kunskap för att kunna vara engagerad, valpåverkan
Myndigheten för psykologiskt försvar, elever från Karolinska gymnasiet i Örebro och Stiftelsen Viktor Rydbergs gymnasium i Sundbyberg, Sveriges Elevråd

14:45 Hur tar vi vidare engagemanget? 
Demokratimentor, elev från Karolinska gymnasiet i Örebro, Europaparlamentet, Skolverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

15:00 Tack och på återseende
Ta del av efterföljande livesända seminarium på Europadagsfirandet på Kulturhuset, med unga och skolor som lyfter erfarenheter av Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren 
 

Här under kan du ta del av teckentolkad och direkttextad version av sändningen.

 

Sändningen äger rum under Europadagsfirandet som sker samma dag på Kulturhuset i Stockholm. Klockan 15.30-16.00 genomför MUCF i samarbete med UHR seminariet "Din makt och din framtid - så här kan du engagera dig i EU". Välkommen att ta del av även denna livesändning.

Plats
Digitalt via Youtube