Hoppa till huvudinnehåll
 

19 miljoner till volontärsamordning - nu öppnar MUCF för ansökan

2024-04-22 - 07:27

I dag öppnar ansökan om statsbidrag för att stödja volontärsamordning. Totalt ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördela 19 miljoner kronor till organisationer som arbetar med volontärsamordning.

– Vi välkomnar det här bidraget till civilsamhället. Demokratin bygger på människors samhällsengagemang. För att kunna bidra i samhällsutvecklingen och möta nya behov behöver civilsamhället goda förutsättningar, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Regeringen har gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i uppdrag att fördela 19 miljoner kronor i statsbidrag till civilsamhället för att stödja volontärsamordning. Syftet är att bidraget ska öka möjligheterna för personer att engagera sig i ideell verksamhet. Det kan användas till:

  • ideella insatser inom den egna organisationen eller i andra organisationer,

  • innefatta uppsökande aktiviteter, och

  • rikta sig till aktörer och personer inom näringsliv och offentlig sektor som vill göra ideella insatser inom ramen för sin verksamhet.

Det nya bidraget riktar sig till ideella föreningar, trossamfund och stiftelser som arbetat med volontärsamordning i minst två år innan ansökan skickas in.

– Vi har redan märkt stort intresse för det här bidraget. Sedan regeringens satsning blev känd har flera organisationer hört av sig till myndigheten för att få mer information, säger Marie Pettersson Hallberg, chef för avdelningen för statsbidrag.

MUCF öppnar för organisationer att lämna in ansökan om bidrag den 22 april. Sista dag för ansökan är 21 maj och myndigheten planerar att besluta om vilka som får bidrag i början av juli.

Mer information om bidraget och hur man kan söka det finns på MUCF:s webb

Länk till regeringens pressmeddelande ”Möjlighet för civilsamhällesorganisationer att söka medel hos MUCF för volontärsamordning