Pressmeddelanden

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har gjort en ny prövning av Sveriges unga muslimers (SUM) ansökan om statsbidrag för 2017. Myndigheten anser att organisationen inte har kunnat visa att dess verksamhet till alla delar uppfyller kravet på att respektera...
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har gjort en ny prövning av Sveriges unga muslimers (SUM) ansökan om statsbidrag för 2017. Myndigheten anser att organisationen inte har kunnat visa att dess verksamhet till alla delar uppfyller kravet på att respektera...
Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. I höst genomförs Ungdomsenkäten Lupp − lokal uppföljning av ungdomspolitiken − i 50 av landets kommuner. Det är fler än någonsin tidigare. Den 12 och 13 april hålls årets startkonferens i Stockholm inför höstens enkät. På scen...
Imorgon tisdag 10 april samlas 50 personer från hela Europa i Göteborg för att diskutera ungas engagemang för EU och hur deras intresse för internationella utbyten ska öka.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor skriver idag i en debattartikel i Lärarnas Tidning om sin kartläggning av insatser som unga möter i olika arbetsmarknadsprojekt.
Unga hbtq-personer upplever diskriminering i både skolan och på jobbet. Unga som på olika sätt inte följer hetero- och cisnormer i samhället har sämre levnadsvillkor och mår generellt sett sämre än andra unga. Nya rapporter visar att utsatthet och ohälsa också kan bidra till...
Välkommen till ett frukostseminarium i Stockholm torsdagen den 15 mars om unga hbtq-personers etablering i arbetslivet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lanserar två nya studier och diskuterar faktorer för ett inkluderande arbetsliv tillsammans med Unionen och...
Regeringen beslutade idag att ge Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i uppdrag att arbeta stödjande och ta fram kunskap kring unga som varken arbetar eller studerar, UVAS.
Under 2017 tog alla Sveriges kommuner del av bidraget för sommarlovsaktiviteter som fördelades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Från Kiruna i norr till Trelleborg i söder har barn och ungdomar mellan 6 och 15 år kunnat ta del av gratis aktiviteter under...
MUCF ska enligt regeringsbeslut omlokaliseras till Växjö, senast den 1 februari 2019 ska omlokaliseringen vara genomförd. I dagarna anställdes Maria Engelbrektsson som ny kanslichef på plats i Växjö. Den första av flera planerade rekryteringar i regionen.
10 januari håller Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, föredrag och workshops för skolpersonal på Ölyckeskolan, Harlösa skola och Ekenässkolan för att de ska kunna arbeta mer inkluderande med unga hbtq-personer.
8/1 håller Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF föredrag och workshops för skolpersonal på Sannarpsgymnasiet och Sturegymnasiet för att de ska kunna arbeta mer inkluderande med unga hbtq-personer.

Sidor