Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny kartläggning av mötesplatser för unga hbtqi-personer

2023-06-10 - 15:30

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna att skapa och bibehålla fysiska och digitala mötesplatser för unga hbtqi-personer i Sverige. Bland annat ska myndigheten kartlägga antalet mötesplatser och var i landet de finns.

– Unga hbtqi-personer möter generellt fler hinder under sin fritid än andra unga och det finns ett stort behov av trygga mötesplatser. Därför är det här uppdraget extra välkommet för oss, säger generaldirektör Lena Nyberg.

2021 presenterade MUCF en liknande kartläggning som visade att stora delar av Sverige saknar mötesplatser för unga hbtq-personer. Ingen av de 66 mötesplatser som då identifierades fanns i en kommun på landsbygden. 30 av dem fanns i en kommun som räknas som storstad eller storstadsnära. Det fanns mötesplatser i 15 av Sveriges 21 län och i endast 34 av 290 kommuner.

Kartläggningen visade också att Coronapandemin skapat nya utmaningar och svårigheter för unga hbtq-personer. Pandemin tvingade flera mötesplatser att pausa eller ställa om sin verksamhet under 2020. Det blev också svårare att starta eller etablera nya mötesplatser för unga hbtq-personer.

I det nya uppdrag som MUCF nu får ingår att uppdatera kartläggningen av mötesplatser för unga hbtqi-personer men också att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för olika aktörer på kommunal nivå. MUCF ska även analysera konsekvenserna av covid-19-pandemin.

– Kriser kan leda till ett ökat utanförskap och psykisk ohälsa bland unga och de som redan befinner sig i utsatta positioner riskerar att drabbas särskilt hårt. Därför är det viktigt att fortsätta följa eventuella konsekvenser av pandemin för gruppen unga hbtqi-personer och för dessa mötesplatser, säger Lena Nyberg. 

Nyligen presenterade MUCF och Folkhälsomyndigheten en rapport om ungas psykiska hälsa. Den visar att många unga vill ha fler trygga mötesplatser där man kan träffa andra i samma situation, det gäller inte minst unga hbtqi-personer. Rapporten visar att det behövs fler möjligheter till fysiska träffar, men för de som lever i glesbygd eller inte kan delta av andra skäl kan olika forum och grupper på nätet vara ett alternativ.

Läs mer om uppdraget på regeringen.se

FAKTA/MUCF en hbtqi-strategisk myndighet

Arbetet för att stärka hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter i Sverige bedrivs sedan 2014 med utgångspunkt från strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. MUCF är en av flera hbtqi-strategiska myndigheter och myndigheten arbetar kontinuerligt med att ta fram och sprida kunskap om bland annat unga hbtq-personers förutsättningar och levnadsvillkor.

Läs rapporten ”Stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer” på mucf.se

Läs rapporten ”Jag är inte ensam, det finns andra som jag” om unga hbtqi-personers levnadsvillkor på mucf.se

Läs rapporten ”Unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i Sverige” på mucf.se

Läs rapporten ”Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder” på mucf.se