Pressmeddelanden

Hur kan civilsamhället och det offentliga samverka för att på bästa sätt hantera utmaningar och fördjupa förståelsen parterna emellan? Det ska 50 aktörer från hela landet diskutera under en heldagskonferens i Stockholm den 28 november 2018.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har i uppdrag av regeringen att förbereda Skolval 2019 som hålls i samband med Europaparlamentsvalet 2019. Nu bjuder vi in skolor till workshop på tre olika platser i Sverige om hur pedagoger kan arbeta med EU-frågor i...
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har i uppdrag av regeringen att förbereda Skolval 2019 som hålls i samband med Europaparlamentsvalet 2019. Nu bjuder vi in skolor till workshop på tre olika platser i Sverige om hur pedagoger kan arbeta med EU-frågor i...
Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten...
Hur ser livet ut för unga i Sverige? Vad tycker de är bra och vad hoppas de på? Vilka förväntningar finns på framtiden? Nu är det dags att ta reda på det genom Lupp 2019 – en lokal uppföljning av ungdomspolitiken.
Under hösten deltog över 1 500 skolor i årskurs 7-9 och gymnasiet i skolval till Sveriges riksdag. Nu vänder vi blickarna mot Europaparlamentet och bjuder in elever och lärare att delta i Skolval 2019. Idag den 29 oktober öppnar anmälan till projektet som låter eleverna...
Den 31 oktober 2018 utbildar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, skolpersonal på Södra skolan i Sveg för att de ska kunna arbeta mer inkluderande med unga hbtq-personer.
Växande klyftor, utanförskap, segregation, ojämlikt valdeltagande, populism, extremism och brist på tilltro till det demokratiska systemet är en del av ungas vardag i Norden.
I dagarna får 9 000 svenskar vykort från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) med uppmaningen att svara på frågor om bland annat demokrati och arbetsmarknad. Det är femte gången som MUCF söker svar på frågor om ungas attityder och värderingar. Det är sex år...
Mellan den 9-11 oktober deltar sex representanter från kommuner och organisationer i Sverige i det internationella mötet Making Waves i polska Gdansk. MUCF är en av medarrangörerna till mötet.
Länsstyrelsen Västra Götalands län och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se.
Den 1 oktober startar årets Lupp-undersökning runt om i landet. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en av de största ungdomsundersökningarna i Sverige.

Sidor