Hoppa till huvudinnehåll
 

50 miljoner kronor till samhällets mest utsatta för att mildra effekterna av det ekonomiska läget  

2023-06-26 - 09:25
Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag att fördela 50 miljoner kronor i statsbidrag till insatser för socialt särskilt utsatta människor som drabbats av Sveriges ekonomiska situation. – Vi ser att den ekonomiska utsattheten och fattigdomen ökar i samhället, civilsamhället beskriver stora behov av insatser för att stötta de som drabbas. Många hushåll har svårt att klara de nödvändigaste utgifterna. Vi har tidigare fördelat bidrag under pandemin och i spåren av kriget i Ukraina och vet att pengarna till civilsamhället gör verklig nytta för många människor, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Regeringen anslår nu 50 miljoner kronor i statsbidrag till organisationer som arbetar med människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer. Satsningen ingår i den vårändringsbudget som riksdagen nyligen beslutat om och syftet är att mildra effekterna av det ekonomiska läget för samhällets allra mest utsatta.   

Många i akut behov

Statsbidraget kan sökas av ideella organisationer, trossamfund, samverkansorgan eller församlingar som arbetar med målgruppen socialt särskilt utsatta. Bidraget ska användas för att förstärka sökande organisationers befintliga verksamhet under 2023. Det kan handla om att hjälpa människor att slippa gå hungriga, att de får möjlighet att sköta sin hygien och att få någonstans att sova.   

Satsningen bygger på erfarenheter av civilsamhällets insatser under covid-19-pandemin och mottagandet av dem som flyr från Ukraina. Även då var det MUCF som fördelade bidrag till civilsamhällets organisationer.   

– Vi kommer att utlysa bidraget, informera civilsamhällets organisationer och påbörja arbetet med det nya bidraget så snart som möjligt. Inflation, högre matpriser och ökade boendekostnader har gjort att många människor är i akut behov av stöd. Organisationerna behöver förstärka sin verksamhet för att kunna möta de behoven, säger Lena Nyberg.  

MUCF öppnar för organisationer att lämna in ansökan om bidrag den 6 juli. Sista dag för ansökan är 21 augusti och myndigheten planerar att besluta om vilka som får bidrag senast i mitten av september. Mer information om hur medel kan sökas kommer inom kort att finnas på MUCF:s webbplats. 

Viktigt stöd

Under åren 2020 – 2022 fördelade MUCF vid fem tillfällen totalt närmare 270 miljoner kronor i statsbidrag till civilsamhället för insatser för socialt särskilt utsatta människor under coronapandemin. En rapport från MUCF visar att det statliga coronabidraget till civilsamhället var helt avgörande för arbetet med att stötta hemlösa, arbetslösa och migranter när samhällets skyddsnät inte räckte till.  

Under 2022 betalade MUCF även ut totalt nästan 99 miljoner kronor i statsbidrag till civilsamhället till arbetet med att stödja människor som sökt skydd i Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina.   

Läs mer om satsningen på insatser för socialt särskilt utsatta människor som drabbats av Sveriges ekonomiska situation på regeringen.se  

Läs pressmeddelandet ”Coronabidragen har räddat liv” på mucf.se