Pressmeddelanden

Länsstyrelsen Västra Götalands län och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se.
Den 1 oktober startar årets Lupp-undersökning runt om i landet. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en av de största ungdomsundersökningarna i Sverige.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, deltar i en konferens 25–27 september i Ljubljana, Slovenien, om unga migranter, flyktingar och asylsökande.
Den 28 september 2018 utbildar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, skolpersonal på Raoul Wallenbergskolan i Uppsala för att de ska kunna arbeta mer inkluderande med unga hbtq-personer.
Den 24 och 27 september 2018 utbildar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, skolpersonal på Blombackaskolan i Södertälje för att de ska kunna arbeta mer inkluderande med unga hbtq-personer.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har i uppdrag av regeringen att förbereda och samordna Skolval 2018 och 2019 genom Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och Ung Media Sverige. Samarbetsmyndigheter är Valmyndigheten...
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har i uppdrag av regeringen att förbereda och samordna Skolval 2018 genom Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och Ung Media Sverige. Samarbetsmyndigheter är Valmyndigheten och...
Ungdomar är intresserade av politik och samhälle, men engagemanget tar sig andra uttryck än att de går med i ett politiskt parti. Över hälften av de som besvarat MUCF:s enkät, har till exempel stöttat en samhällsfråga på nätet.
Länsstyrelsen Västernorrlands län, Region Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och...
Den här veckan får över en halv miljon unga runt om i Sverige börja rösta i skolval. Missa inte tillfället att prata med elever om politik, samhällsengagemang och demokrati på en skola i ditt län.
Det civila samhället är till för alla, men i en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, framgår det att det ändå finns många personer som inte deltar. Utifrån den centrala roll som civilsamhället spelar i vårt samhälle är det viktigt att alla får...

Sidor