Pressmeddelanden

Region Örebro län och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan samtala om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF bjuder in till en konferens med exempel och verktyg för hur kommun och civilsamhälle kan arbeta tillsammans för att främja social inkludering av unga.
I år får fem forskningsprojekt stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
Alla barn och unga har rätt till en vardag utan våld. För att stärka den rätten samlas 100 deltagare från kommuner och andra organisationer till en regional konferens i Karlstad den 12 oktober. Arrangörer är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Länsstyrelsen...
Länsstyrelsen i Södermanlands län, Landstinget Sörmland och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten...
Den här veckan går startskottet för ungdomsenkäten Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken som är en av de största ungdomsundersökningarna i Sverige. I år är det 25 kommuner som gör enkäten, totalt är det 177 kommuner som gjort Lupp och cirka 100 som gör den löpande. Nu...
I dag lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ”Knäck koden!”, en vägledning som ska ge kommuner och civilsamhällesorganisationer ett stöd i hur det går att samverka i det viktiga arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Idag lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ”Youmo i praktiken” som är en vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.
Den här veckan startar de flesta skolor igen efter sommarlovet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors siffror visar att 95 procent av eleverna i grundskolans årskurs 7–9 och i gymnasiet alltid eller oftast känner sig trygga i skolan.
Idag och imorgon samlas 34 kommuner i Stockholm för att ta del av hur de kan arbeta med ett ungdomsperspektiv för att främja demokrati och förebygga våld på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors konferens.
Förra året kunde över 600 000 barn och unga i 283 av landets 290 kommuner ta del av gratis sommarlovsaktiviteter via regeringens sommarlovsbidrag. Nu är det dags igen – på www.mucf.se kan du se hur mycket varje kommun kan rekvirera och vilka som redan har rekvirerat bidraget för...
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har analyserat utvecklingen gällande ungas övergång mellan skola och arbetsliv. I den första delrapporten träder tydliga trender fram.

Sidor