Hoppa till huvudinnehåll
 

Projekt för unga får dela på nästan 36,5 miljoner kronor i EU-bidrag

2023-05-31 - 09:50

Årets första ansökningsrunda inom EU:s ungdomsprogram Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är nu klar. Totalt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, beviljat nästan 36,5 miljoner kronor (3 174 879 euro) i EU-bidrag till svenska projekt. Nytt för i år är att myndigheten även beviljar bidrag inom Erasmus+ Idrott.

MUCF är nationellt programkontor för de två EU-programmen som främjar internationella samarbeten och ökad delaktighet för unga i Europa. Varje år fördelar myndigheten EU-bidrag till svenska projekt för och med unga – utomlands eller på hemmaplan. 

- Det är första gången vi haft i uppdrag att handlägga och bevilja bidrag inom Erasmus+ Idrott. Vi delar ut bidrag till personal som jobbar med breddidrott och ger dem möjligheten att vidareutbilda sig och utbyta erfarenheter med kollegor i andra länder. Vi fick sju ansökningar och är väldigt glada över att ha kunnat godkänna alla, säger Johan Lycke, chef för MUCF:s avdelning för internationellt samarbete.

I den första ansökningsrundan beviljades totalt drygt 18,4 miljoner kronor (1 591 624 euro) för Erasmus+ projekt inom ungdoms- och idrottssektorerna. Den största andelen av pengarna gick till ungdomsprojekt - drygt 17,1 miljoner kronor (1 481 227 euro). Inom Europeiska solidaritetskåren beviljades projektpengar för drygt 18,3 miljoner kronor (1 583 255 euro).

Arbete på lång sikt

Inom Europeiska solidaritetskåren ansöker organisationer om en så kallad Quality Label – en kvalitetsstämpel som gör att organisationen godkänns för budget för volontärprojekt. I år har det här lett till att MUCF fått in många ansökningar för volontärprojekt. Inom Erasmus+ märker MUCF också ett växande intresse för ackreditering. Det innebär att organisationer eller kommuner garanteras en årlig finansiering genom hela programperioden 2021–2027,

- I år är det många som är intresserade av att arbeta långsiktigt inom EU-programmen. Det är vi på MUCF extra glada för. Det här långsiktiga tänket gagnar alla parter – vi som beviljar EU-bidragen kvalitetssäkrar bra projekt och organisationerna kan planera i god tid, vilket gynnar arbetet med unga, säger Johan Lycke.

MUCF har i den första ansökningsrundan tagit emot totalt 113 ansökningar från 82 svenska organisationer. 49 projekt har nu beviljats bidrag och totalt involverar dessa projekt 76 organisationer runt om i Europa.

Alla beviljade EU-bidrag finns publicerade på MUCF:s hemsida. Nästa ansökningsrunda inom EU-programmen sker under hösten, med deadline i oktober.

Några av de projekt som nu fått EU-bidrag:

  • Örnsköldsviks kommun får cirka 515,927 kronor (44 516 euro) för ett ungdomsutbyte inom Erasmus+ som ska uppmärksamma psykisk ohälsa bland unga genom dans, teater och musik-workshops. Projektet inkluderar 48 deltagare mellan 15–17 år från Sverige, Polen, Turkiet, Rumänien och Portugal och genomförs i Örnsköldsvik i oktober-november 2023. Kommunen fick dessutom cirka 52,280 kronor (4 521 euro) för ett fem månaders projekt inom Europeiska solidaritetskåren. Projektet har initierats av en grupp unga med invandrarbakgrund som vill hjälpa andra unga med läxhjälp kombinerat med roliga fritidsaktiviteter.
  • Ideell Marknadsföring i Sverige får cirka 63,600 kronor (5 500 euro) för att öka kunskapen om modern aktivism som sker online och skapa en plattform för unga och andra intressegrupper. Projektet kommer att äga rum digitalt i olika liveavsnitt som sänds på YouTube och Twitch. Fyra deltagare (27–30 år) från olika delar av Sverige är drivande i projektet.
  • Kvarnby Basket får cirka 214,500 kronor (18 548 euro) för att genomföra en jobbskuggning i Spanien för 10 ungdomsledare i åldrarna 16–19 år. Det är ett av projekten som beviljades budget inom Erasmus+ Idrott. Syftet är att ungdomsledarna ska utvecklas inom ledarskap, inkludering och mångfald, samt interkulturell kompetens inom ramen för sin organisation och sport.

På mucf.se hittar du information om vilka projekt och organisationer som fått bidrag

FAKTA/EU-programmen och MUCF:s roll

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och idrott. MUCF har hand om Erasmus+ Ungdom och Idrott.Läs mer på mucf.se

Europeiska solidaritetskåren är EU-kommissionens program som riktar sig till unga mellan 18 och 30 år och erbjuder en möjlighet att vara volontär, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. Läs mer på mucf.se.