Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF i Almedalen: ”Viktigt förbättra villkoren för unga och civilsamhället”

2023-06-07 - 07:35

Vad är viktigt för unga på landsbygden i Sverige? Hur balanseras tillit och kontroll vid bidragsgivning? Vad får unga att må bra – eller dåligt? Hur motverkar vi hot och hat mot civilsamhället? Det är några av de frågeställningar som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, lyfter under årets Almedalsvecka. – Vi behöver fler unga som engagerar sig i civilsamhället och i samhällsutvecklingen. Vi ser också tydligt att villkoren för unga och för civilsamhället skiftar i vårt land¸ säger generaldirektör Lena Nyberg.

Även i år satsar MUCF på den så kallade Civilsamhällesarenan för att ge organisationer, myndigheter och beslutsfattare en möjlighet att mötas och diskutera gemensamma nyckelfrågor och utmaningar. Civilsamhällesarenan lanserades i fjol och är ett samarbete mellan MUCF och tio av Sveriges ledande civilsamhällesorganisationer. Syftet med arenan är att öka och fördjupa samarbetet mellan civilsamhället, myndigheter och beslutsfattare. Den pågår under två dagar, 29-30 juni, och inleds av socialminister Jakob Forssmed (kd) och Amanda Lind (mp), ordförande i riksdagens kulturutskott.

MUCF deltar under tre dagar, 28 – 30 juni, i årets Almedalsvecka och arrangerar totalt sju seminarier, alla i Donner hus vid Donner plats i Visby. Förutom att myndighetens egna experter är på plats så medverkar bland andra ärkebiskop Martin Modéus, Anna Johansson, generalsekreterare, Amnesty International Sweden, Kristina Ljungros, generalsekreterare, Friluftsfrämjandet, Jonas Wihlstrand, generalsekreterare, Stadsmissionen, Patrik Schröder, samordnare civilsamhälle, Fremia, och Martin Ärnlöv, generalsekreterare, Svenska Röda korset.

– Flera av landets ledande forskare, politiker och andra beslutsfattare kommer till Civilsamhällesarenan, likaså flera representanter från ungdomsorganisationer. Vi är särskilt glada över att unga från de nationella minoriteterna deltar, säger Lena Nyberg.

Ny kunskap om unga

I fokus för årets MUCF-program under Almedalsveckan står civilsamhällets viktiga betydelse för en levande demokrati men också att belysa aktuella frågor som unga ställs inför i dag. Myndigheten presenterar bland annat ny kunskap om ungas psykiska hälsa och om öppen fritidsverksamhet.

En annan viktig fråga är förutsättningarna för unga på landsbygden. Färska resultat av ungdomsenkäten LUPP visar att unga där inte är lika intresserade av samhällsfrågor som unga i städer. Förtroendet för politiker är också lägre bland unga på landsbygden.

Tillit och kontroll

Totalt anordnas 16 programpunkter i form av seminarier, debatter och samtal på Civilsamhällesarenan. De handlar om civilsamhällets roll i välfärden, dess roll i krig och kristider, hur hot och hat ska hanteras, om unga nationella minoriteters hinder för organisering och om balansen mellan tillit och kontroll för bidragen.

– Det pågår många diskussioner om balansen mellan tillit och kontroll när det gäller statsbidrag till civilsamhället. MUCF ser att villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin behöver förbättras. Samtidigt behöver kontrollen utökas så att inga bidrag går till organisationer som medvetet fuskar så att legitimiteten för bidragen skadas, säger Lena Nyberg.

Civilsamhällesarenan finns även i år i Donnerska huset vid Donners plats i Visby. Den är ett samarbete mellan MUCF, Civos, Famna, Fremia, Forum, Giva Sverige, LSU-Sveriges Ungdomsorganisationer, Sensus studieförbund, Studieförbunden, Svenska Röda Korset och Volontärbyrån. 

Läs mer om MUCF:s program under Almedalsveckan på mucf.se