Aktuellt

Pressmeddelande
2018-10-09
Det är sjätte året i rad som deltagare från länder runt Östersjön möts för att skapa en fördjupad förståelse för EU-programmet Europa för medborgarna. Syftet är också att knyta kontakter för framtida samarbeten och projekt. Representanter från kommunerna Ekerö, Filipstad, Gislaved och Landskrona har valts ut att delta i mötet ihop med personer från Dalarnas rättighetscentrum och Polska riksförbundet.
Pressmeddelande
2018-10-01
Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige. MUCF har fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga i samverkan med UMO.se, en sajt om sex, hälsa och relationer.
Pressmeddelande
2018-09-27
I årets Lupp-undersökning får tiotusentals unga mellan 13–25 år svara på frågor om situationen i skolan, möjligheter till arbete och inflytande i kommunen. Men även kring sin hälsa, trygghet och fritid samt hur de ser på framtiden.
Pressmeddelande
2018-09-25
På konferensen i Ljubljana samlas 80 europeiska ungdomsledare, intressenter och beslutsfattare. Konferensen handlar om hur unga kan arbeta med att stödja unga flyktingar i Europa i så kallad ”peer learning”.
Pressmeddelande
2018-09-25
Hälsosituationen hos unga hbtq-personer har inte förbättrats de senaste tio åren, men kunskapen om vad som behöver förändras för att dessa unga ska må bättre finns. Skolor behöver arbeta med att synliggöra olika sexualiteter, könsidentiteter och könsuttryck på ett självklart sätt och på att långsiktigt arbeta för att bredda normerna om sexualitet och kön både i skolans undervisning och i skolmiljön.
Pressmeddelande
2018-09-20
Hälsosituationen hos unga hbtq-personer har inte förbättrats de senaste tio åren, men kunskapen om vad som behöver förändras för att dessa unga ska må bättre finns. Skolor behöver arbeta med att synliggöra olika sexualiteter, könsidentiteter och könsuttryck på ett självklart sätt och på att långsiktigt arbeta för att bredda normerna om sexualitet och kön både i skolans undervisning och i skolmiljön.
Pressmeddelande
2018-09-19
Under perioden 27/8–7/9 har 391 045 elever röstat i Skolval 2018. Nu har 1 528 skolor rapporterat in godkända resultat och valdeltagandet var 79,8 procent.
Nyhet
2018-10-15
MUCF bemöter Skattebetalarna i en debattartikel i Göteborgs-Posten 11 oktober 2018.
Nyhet
2018-09-25
2018 flyttar MUCF sin verksamhet från Stockholm till Växjö och därför arrangerar vi inte vår årliga rikskonferens.
Pressmeddelande
2018-09-25
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har i uppdrag av regeringen att förbereda och samordna Skolval 2018 och 2019 genom Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och Ung Media Sverige. Samarbetsmyndigheter är Valmyndigheten och Skolverket.
Nyhet
2018-09-19
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en nationell utbildningsdag om unga nyanländas villkor och hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se.
Pressmeddelande
2018-09-09
Under perioden 27/8–7/9 har 354 134 elever röstat i Skolval 2018. Hittills har 1 351 skolor rapporterat in godkända resultat och valdeltagandet var 79,6 procent.

Sidor