Aktuellt

MUCF ser över hur fördelade medel använts av Spiritus Mundi.

(2017-01-23)

Vi söker två utredare som ska arbeta med myndighetens utredningar inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället.

Nu lanseras en utbildning om våldsbejakande extremism i Sverige.

Bidrag till viktigt arbete för människors lika villkor.

Idag lanserar MUCF, RFSL och RFSL Ungdom broschyren ”Hbtq-personers rättigheter i Sverige”.

Scoutrörelsen ifrågasätter storleken av det bidrag de erhåller i statligt stöd. Här svarar vi.

Sommarlovsbidraget var populärt - 283 av landets 290 kommuner fick extra pengar.

MUCF:s replik på DN:s ledarsida som menar att det bästa vore att avskaffa bidragen till barn- och ungdomsorganisationer.

(2016-12-21)

Åtta exempel på organisationer som skapat mötesplatser mellan unga nyanlända och unga som är uppvuxna i Sverige.

Projekten kommer bidra till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande.

MUCF har fördelat bidrag till organisationer som arbetar för att förebygga att antidemokratiska idéer utvecklas och att individer radikaliseras.

Vi har fördelat bidrag till organisationer som arbetar för att motverka rasism.

Sidor