Aktuellt

Statskontorets analys visar att MUCF i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag.

Youmo i praktiken är en vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.

MUCF välkomnar domen om SDU som visar att den nya restriktivare synen på demokratikriteriet går i linje med myndighetens bedömning.

Debatt: Föreningar i utsatta områden tar ett stort ansvar för unga men får inte tillräckligt stort stöd från det offentliga.

En artikelserie som påstås granska vår verksamhet baserat på ett fåtal av våra bidragsbeslut visar inte hela bilden.

MUCF har öppet mellan klockan 08.00-10.00.

Mucf delar ut 4 020 000 kronor i bidrag till lokala resurscentra i Södertälje, Husby, Vivalla, Rosengård, Klockaretorpet, Gottsunda och Alby.

Stödet har bland annat gått till språkintroduktion, läxhjälp, samhällsinformation, praktik och traumabearbetning för nyanlända.

Vi kommer till 12 orter med workshop om unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar.

MUCF har efter granskning beslutat att kräva tillbaka bidrag för projektet Stå Upp! 2.0

Vi har inlett en ny granskning av Sveriges förenade muslimer, SFM.

2016 kunde över 600 000 barn och unga i 283 av landets 290 kommuner ta del av gratis sommarlovsaktiviteter via regeringens sommarlovsbidrag.

Sidor