Aktuellt

Nyhet
2020-10-01
Time to move är en kampanj som ska främja ungas mobilitet i Europa. Kampanjen som arrangeras årligen genomförs med lokala projekt runt om i Europa under oktober månad.
Nyhet
2020-09-29
Från och med 2021 inleds en ny, sjuårig programperiod inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren. Den nya programperioden väntas erbjuda fler och mer flexibla möjligheter för verksamheter att engagera sig i internationella ungdomsprojekt.
Nyhet
2020-09-29
Den extra ansökningsrundan (runda 4) innefattar endast programområdet Strategiska partnerskap med fokus på kreativitet och/eller kultur.Läs mer om vad som gäller på sida 115 i programguiden för Erasmus+. Erasmus+ Programme Guide Version 3 (2020) 25/08/2020 Ansökan Ansökninsgformuläret heter Strategic Partnerships for youth och du hittar det i Erasmus+ Forms..
Pressmeddelande
2020-09-15
Den nya webbutbildningen får positivt gensvar från jämställdhetsminister Åsa Lindhagen: – Alla unga har rätt att få den information som de behöver för att leva ett bra liv i ett jämställt samhälle. Med faktabaserad kunskap om sex, relationer och hälsa har unga mycket bättre möjligheter att göra egna fria val. 
Pressmeddelande
2020-09-10
MUCF välkomnar regeringens förslag till ändringsbudget och däri satsningen på barn- och ungdomsorganisationer. Statsbidraget syftar till att skapa bättre förutsättningar för barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.
Nyhet
2020-09-14
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar årligen pengar till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och HBTQ-organisationer och bidragen kan sökas för organisationers ordinarie verksamhet. Den 1 september var sista ansökningsdag för att söka organisationsbidrag och nu påbörjar handläggningen av ansökningarna. Totalt har MUCF mottagit 196 ansökningar för organisationsbidrag för bidragsår 2021.
Nyhet
2020-09-10
MUCF:s logga, bild på Lena Nyberg samt MUCF:s färgpalett.
Under hösten 2020 implementerar MUCF en varumärkesplattform i verksamheten. Den ska lägga grunden för hur MUCF möter, bemöter och kommunicerar med dem som myndigheten är till för. Bland annat har logotyp, färgpalett och typsnitt justerats.
Pressmeddelande
2020-08-28
I 2020 års andra ansökningsrunda, som påbörjades den 7 maj, fick MUCF in totalt 86 ansökningar till Erasmus+ Ung och Aktiv. Myndigheten beviljar nu bidrag till 21 projekt och fördelar cirka 7,4 miljoner kronor (717 739 euro) till organisationer i bland annat Kungälv, Hägersten och Ale kommun. En stor del av dessa ansökningar handlar om arbete inom ungdomssektorn, inkludering, informations- och kommunikationsteknik samt entreprenörskap.
Pressmeddelande
2020-07-30
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer.
Pressmeddelande
2020-07-30
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag av regeringen att kartlägga unga hbtq-personers hälsa och levnadsvillkor. Det är tio år sedan en sådan kartläggning gjordes i Sverige
Pressmeddelande
2020-07-28
Under 2020 och 2021 genomför regeringen en stor demokratisatsning som engagerar flera aktörer i samhället. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska dels ta fram och sprida kunskap om ungas inflytande, dels fördela totalt nästan åtta miljoner kronor till civilsamhället till projekt som stärker demokratin.
Pressmeddelande
2020-07-01
17 organisationer får nu bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Bland de som får bidrag finns Sveriges Stadsmissioner, Frälsningsarmén och Läkare i Världen.

Sidor