Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungdomsenkäten LUPP finns nu även för elever med särskilda behov

Nyhet -

Beslut om unga ska bygga på kunskap om unga, men kunskap om unga är en färskvara. Ett sätt att hålla sig uppdaterad kring hur ungdomar har det i din kommun eller region är att genomföra ungdomsenkäten LUPP. En nyhet för 2023 är att vi även erbjuder en anpassad LUPP-enkät för elever med särskilda behov.

Anpassad LUPP har färre och förenklade frågor och minskat antal svarsalternativ. I enkäten har vi även tagit bort abstrakta begrepp och erbjuder möjlighet till bildstöd.

Många kommuner har efterfrågat en anpassad LUPP och 2023 är första året då vi erbjuder denna möjlighet så att fler unga kan göra sin röst hörd och berätta om sina levnadsvillkor.

Frågorna i LUPP ger till exempel svar på vad ungdomar gör och tycker om sin fritid, skola, familj, trygghet, demokrati och hur de ser på framtiden.

Förra året gjordes även en uppdatering av enkäten då den utvecklades tillsammans med unga och forskare för att bättre spegla dagens samhälle och ställa frågor som verkligen är relevanta för unga.

Ett hundratal kommuner och regioner använder enkätverktyget återkommande för att kunna följa utvecklingen och skaffa sig ett bra beslutsunderlag. Ungdomsenkäten LUPP är kostnadsfri att genomföra och finns på fem språk: svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska.

Mer information om LUPP och hur du ansöker.