Hoppa till huvudinnehåll
 
Finansieras av Europeiska unionen

Starka budskap från unga inför EU:s ungdomskonferens

Nyhet -

”EU måste se till att ungdomar är sysselsatta. EU måste jobba med att stoppa inflationen. Mer billig och grön energi behövs. Det är viktigt att EU arbetar för fred i hela världen – vi vill inte ha fler världskrig!” Det här är några av de budskap som svenska unga delar med sig av inför EU:s ungdomskonferens som går av stapeln i Växjö 20–22 mars. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i samarbete med Växjö kommun, lanserar Tankebarometern, en visuell installation av ungas tankar och åsikter kring EU som gjorts inom ramen för Europaåret för unga.

Tankebarometern är placerad utanför Konserthuset i Växjö fram till slutet av maj 2023.

Om några veckor inleds EU:s ungdomskonferens i Växjö – en tre dagar lång konferens med 250 delegater från hela EU. De ska diskutera de resultat som har kommit fram i konsultationer med unga i varje land om vad de tycker om olika frågeställningar kopplande till EU:s 11 ungdomsmål. Resultaten från konsultationerna i de olika länderna finns publicerade i två rapporter:

Evenemanget i Växjö en del av EU:s ungdomsdialog, som är en konsultationsprocess där man samlar in synpunkter från unga i hela EU som sedan blir till rekommendationer för medlemsstaterna. Varje omgång av ungdomsdialogen pågår under en period på 18 månader där två ungdomsrepresentanter från varje medlemsstat deltar på tre ungdomskonferenser. Just nu pågår den nionde omgången av EU:s ungdomsdialog som sträcker sig över Frankrikes, Tjeckiens och Sveriges ordförandeskap i EU. 

Ungdomskonferensen i Växjö blir därmed den sista konferensen i denna omgång och de slutsatser som dras här ska sedan läggas fram för EU:s ministerråd, som kan komma att anta ett policydokument med ungas synpunkter.

Tidpunkten för konferensen sammanfaller med slutet på Europaåret för unga 2022, som formellt är över 28 februari 2023. MUCF har varit nationell samordnare för Europaåret för unga i Sverige, och som en del av det uppdraget har myndigheten samlat in åsikter, kommentarer och frågor kring EU av unga i hela Sverige genom en enkät. Därifrån kom idén att skapa något som kunde visualisera dessa svar och åsikter och presentera dem till ungdomskonferensens delegater.

- Det var från början viktigt för oss att hitta ett sätt att använda de budskap som vi fick in under Europaåret för unga – vi ville göra något konkret med budskapen för att de ska synas, höras och diskuteras. Eftersom Sverige innehar ordförandeskapet i EU under första halvan av året och ungdomskonferensen i Växjö hålls inom ramen för det, så insåg vi att det var den perfekta plattformen för budskapen, säger Johan Lycke, chef på MUCF:s avdelning för internationellt samarbete.

Växjö står som värdstad för ungdomskonferensen och är i den rollen involverad i flera aktiviteter. När MUCF presenterade förslaget om en visualisering av ungas tankar så var Växjö kommun genast positivt inställd. Kommunen erbjöd sig dessutom att ordna en workshop med unga från Växjö för att få lokal input till tankebarometern.

- Tankebarometern ger ungas syn och upplevelser på viktiga frågor i deras vardag. Vi vill bidra till att stärka ungas delaktighet och möjlighet att påverka och då var det en självklarhet att dels samarbeta med MUCF och dels anordna workshopen för att lyssna på vad unga tycker och tänker, säger Lotta Rosvall- Larsson, fritidssamordnare i Växjö kommun.  

De totalt 20 budskap som nu presenteras på Tankebarometern på svenska och engelska är en kombination av de svar som kommit in via MUCF:s enkät och det som diskuterades på workshopen i Växjö i slutet av januari. 

- Vi hoppas att det väcker nytt intresse för EU-frågor och ungas möjligheter att delta i olika processer på EU-nivå, säger Lena Nyberg, MUCF:s generaldirektör. Både Växjö kommun och vi är överens om att det är budskapen som är det centrala i det här samarbetet. Att vi kan presentera tankebarometern så synligt och att den är tillgänglig för alla – inklusive för alla EU-delegater som kommer till Växjö – är något som vi på MUCF tycker är väldigt spännande. 

Tankebarometern är monterad utanför Konserthuset på Västergatan 11–13 fram till slutet av maj. Ungdomskonferensen pågår 20–22 mars i Konserthuset men är inte öppen för allmänheten.