Aktuellt

MUCF har efter granskning beslutat att kräva tillbaka bidrag för projektet Stå Upp! 2.0

MUCF beslutar att Spiritus Mundi ska avsluta projektet ”Våra liv – syns vi, hörs vi, känns vi?” och betala tillbaka kvarvarande medel.

Tiden i arbetslöshet ökar för unga som är utrikes födda och äldre ungdomar i 25-29-årsåldern.

Vi har inlett en ny granskning av Sveriges förenade muslimer, SFM.

Debatt: Kommuner kan skapa goda livsvillkor genom att arbeta med ungdomsperspektiv och att samverka med civilsamhället.

Debattartikel i Göteborgs-Posten publicerad 23 mars 2017.

2016 kunde över 600 000 barn och unga i 283 av landets 290 kommuner ta del av gratis sommarlovsaktiviteter via regeringens sommarlovsbidrag.

Debatt: Alla barn och unga ska ha rätt till meningsfulla upplevelser på sommarlovet oavsett familjens ekonomi.

Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en myndighetsanalys av MUCF:s bidragshantering.

Ny rapport om ungas övergång mellan skola och arbetsliv.

Genom Europeiska solidaritetskåren kan unga mellan 18-30 år delta i olika typer av solidaritetsprojekt.

Vi vill få fler kommuner och ideella organisationer att ansöka om och genomföra EVS-projekt. Är du den vi söker?

Sidor