Aktuellt

I ledare från 6/3 i Svenska Dagbladet skriven av Maria Ludvigsson ges intrycket av att myndigheten för ungdoms- o civilsamhällesfrågor, MUCF, gett 4,3 miljoner till mångkulturellt centrum, MKC, för att ta fram en app mot rasism. 

DEBATT Det är skolledaren som måste underlätta för lärare och annan skolpersonal möjlighet att öka sin kunskap och förståelse för unga hbtq-personers livsvillkor.

Den 26 januari avslog kammarrätten i Stockholm SDU:s överklagande om en ansökan om statsbidrag för år 2017.

Debatt: Hbtq-ungdomar är i högre grad otrygga i skolmiljön, oftare utsatta för kränkningar och långtidsarbetslöshet jämfört med andra unga.

Debatt: Levnadsvillkoren för unga med funktionsnedsättning är sämre än levnadsvillkoren för andra unga.

Debatt: Unga hbtq-personer har svårare att etablera sig i arbetslivet än andra grupper av unga.

Myndigheten mottog igår en dom från förvaltningsrätten om att neka Sveriges unga muslimer (SUM) statsbidrag. MUCF kommer nu analysera domen.

Politiska beslut på lokalnivå är viktiga för att utveckla och förändra arbetssätt i skolan.

Om offentlig sektor och civilsamhället inte vågar samverka kan det offentliga aldrig få en kunskapsbaserad grund att stå på. 

Rapporten Att verka demokratiskt handlar om hur vi följer upp demokrativillkoren för statsbidrag.

Tusentals unga i 25 kommuner svarar på frågor om situationen i skolan, möjligheter till inflytande, sin hälsa och fritid i ungdomsenkäten Lupp.

I dag lanserar vi vägledningen Knäck koden!, en vägledning som ska ge kommuner och civilsamhällesorganisationer ett stöd i hur det går att samverka i det viktiga arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Sidor