Aktuellt

En artikelserie som påstås granska vår verksamhet baserat på ett fåtal av våra bidragsbeslut visar inte hela bilden.

MUCF har öppet mellan klockan 08.00-10.00.

Stödet har bland annat gått till språkintroduktion, läxhjälp, samhällsinformation, praktik och traumabearbetning för nyanlända.

Mucf delar ut 4 020 000 kronor i bidrag till lokala resurscentra i Södertälje, Husby, Vivalla, Rosengård, Klockaretorpet, Gottsunda och Alby.

Vi kommer till 12 orter med workshop om unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar.

MUCF har efter granskning beslutat att kräva tillbaka bidrag för projektet Stå Upp! 2.0

MUCF beslutar att Spiritus Mundi ska avsluta projektet ”Våra liv – syns vi, hörs vi, känns vi?” och betala tillbaka kvarvarande medel.

Tiden i arbetslöshet ökar för unga som är utrikes födda och äldre ungdomar i 25-29-årsåldern.

Vi har inlett en ny granskning av Sveriges förenade muslimer, SFM.

Debatt: Kommuner kan skapa goda livsvillkor genom att arbeta med ungdomsperspektiv och att samverka med civilsamhället.

Debattartikel i Göteborgs-Posten publicerad 23 mars 2017.

2016 kunde över 600 000 barn och unga i 283 av landets 290 kommuner ta del av gratis sommarlovsaktiviteter via regeringens sommarlovsbidrag.

Sidor