Aktuellt

Pressmeddelande
2019-11-27
Unga i Sverige är intresserade av samhällsfrågor och vill vara med och påverka lokalt. Men de upplever oftast att beslutsfattare varken lyssnar eller bryr sig om deras synpunkter. Unga deltar sällan i beslutsprocesserna. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
Pressmeddelande
2019-11-27
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, undersökt ungas inflytande lokalt. Enkäten skickades i våras ut till totalt 310 kommuner och regioner. En majoritet, 243 kommuner och 17 regioner, svarade.
Pressmeddelande
2019-11-22
H.K.H. Prinsessan Sofia närvarar vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors rikskonferens i Stockholm den 27 november.
Nyhet
2019-11-19
De nya programguiderna för Europeiska Solidaritetskåren och Erasmus+ Unga och aktiv har kommit och med dem även nya deadlines för ansökningar om projektmedel. Guiderna innehåller information om hur en ansöker om projektmedel, de olika typerna av projekt som går att få medel för, hur kraven ser ut och mycket mer. Nedan hittar ni de nya datumen och länkar till guiderna. Projekt som startar mellan Sista ansökningsdag
Pressmeddelande
2019-11-14
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar i höst kurser i EU-kunskap tillsammans med Bromma folkhögskola. Kurserna hålls i Bromma, Jönköping, Malmö och Härnösand och riktar sig till personer som möter ungdomar mellan 13 och 25 år i sin yrkesroll eller som ideell ledare.
Nyhet
2019-11-04
Den 7 november kl. 12 släpper EU-kommissionen 20000 nya DiscoverEU-biljetter som ger europeiska ungdomar födda år 2001 en möjlighet att upptäcka EU med tåg. Ansökningsfönstret är öppet till och med den 28 november.
Pressmeddelande
2019-11-04
Fritiden är viktig för ungas personliga och sociala utveckling. Den kan stärka självkänsla och vara en viktig arena för unga att känna inflytande över sitt liv. Nästa år blir barnkonventionen, som slår fast barns rätt till fritid, del av svensk lagstiftning.
Pressmeddelande
2019-10-31
Organisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM) har brustit i kravet att respektera demokratins idéer. Det slår Kammarrätten i Stockholm fast i en ny dom som innebär att organisationen ska återbetala tidigare utbetalt statsbidrag.
Pressmeddelande
2019-10-26
På måndag, den 28 september, arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, utbildning i hbtq-frågor för skolorna Vittra Södermalm och Novia Engelska skolan i Stockholm.
Pressmeddelande
2019-10-24
Andreas Magnusson, 15 år, är tillsammans med Greta Thunberg, en av de unga som synts mest i klimatrörelsen FridaysForFuture i Sverige. Den 27 november talar han på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors rikskonferens i Stockholm om hur det är att vara ung och engagerad i en viktig samhällsfråga.
Nyhet
2019-10-18
Den 26 maj 2019 var det val till Europaparlamentet. Valdeltagandet i Europa var rekordhögt och enligt Eurobarometern beror ökningen främst på att den unga generationen gick till valurnorna. Flera viktiga insatser för att öka valdeltagandet bland unga gjordes runt om i vårt avlånga land.
Nyhet
2019-10-14
Under hela oktober sker över 600 evenemang runt om i Europa som syftar till att informera och inspirera ungdomar om deras möjligheter att resa och delta i europeiska projekt. I Sverige genomförs flera evenemang för och med unga. Bland annat i  Borås, Kungsbacka, Laholm, Hässleholm, Växjö, Stockholm och Åmål. 

Sidor