Aktuellt

MUCF:s svar på artikel i Göteborgsposten.

Om offentlig sektor och civilsamhället inte vågar samverka kan det offentliga aldrig få en kunskapsbaserad grund att stå på. 

Rapporten Att verka demokratiskt handlar om hur vi följer upp demokrativillkoren för statsbidrag.

Tusentals unga i 25 kommuner svarar på frågor om situationen i skolan, möjligheter till inflytande, sin hälsa och fritid i ungdomsenkäten Lupp.

För att förebygga våldsbejakande extremism behöver kommuner, polis och aktörer i civilsamhället arbeta närmare varandra.

I dag lanserar vi vägledningen Knäck koden!, en vägledning som ska ge kommuner och civilsamhällesorganisationer ett stöd i hur det går att samverka i det viktiga arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Statskontorets analys visar att MUCF i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag.

Youmo i praktiken är en vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.

95 procent av eleverna i grundskolans årskurs 7–9 och i gymnasiet känner sig alltid eller oftast trygga i skolan. Der visar statistik från Ungidag.se.

MUCF har fördelat bidrag till landets samtliga kommuner för gratis sommarlovsaktiviteter för årets sommarlov.

I Almedalen kommer Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, sprida kunskap om och föra dialog om unga och civilsamhället.

MUCF välkomnar domen om SDU som visar att den nya restriktivare synen på demokratikriteriet går i linje med myndighetens bedömning.

Sidor