Aktuellt

Statskontorets analys visar att MUCF i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag.

Youmo i praktiken är en vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.

95 procent av eleverna i grundskolans årskurs 7–9 och i gymnasiet känner sig alltid eller oftast trygga i skolan. Der visar statistik från Ungidag.se.

MUCF har fördelat bidrag till landets samtliga kommuner för gratis sommarlovsaktiviteter för årets sommarlov.

I Almedalen kommer Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, sprida kunskap om och föra dialog om unga och civilsamhället.

MUCF välkomnar domen om SDU som visar att den nya restriktivare synen på demokratikriteriet går i linje med myndighetens bedömning.

Debatt: Föreningar i utsatta områden tar ett stort ansvar för unga men får inte tillräckligt stort stöd från det offentliga.

En artikelserie som påstås granska vår verksamhet baserat på ett fåtal av våra bidragsbeslut visar inte hela bilden.

MUCF har öppet mellan klockan 08.00-10.00.

Stödet har bland annat gått till språkintroduktion, läxhjälp, samhällsinformation, praktik och traumabearbetning för nyanlända.

Mucf delar ut 4 020 000 kronor i bidrag till lokala resurscentra i Södertälje, Husby, Vivalla, Rosengård, Klockaretorpet, Gottsunda och Alby.

Vi kommer till 12 orter med workshop om unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar.

Sidor