Aktuellt

Nyhet
2019-10-18
Den 26 maj 2019 var det val till Europaparlamentet. Valdeltagandet i Europa var rekordhögt och enligt Eurobarometern beror ökningen främst på att den unga generationen gick till valurnorna. Flera viktiga insatser för att öka valdeltagandet bland unga gjordes runt om i vårt avlånga land.
Nyhet
2019-10-14
Under hela oktober sker över 600 evenemang runt om i Europa som syftar till att informera och inspirera ungdomar om deras möjligheter att resa och delta i europeiska projekt. I Sverige genomförs flera evenemang för och med unga. Bland annat i  Borås, Kungsbacka, Laholm, Hässleholm, Växjö, Stockholm och Åmål. 
Pressmeddelande
2019-10-07
Hur kan vuxna bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet med unga nyanlända? Det är temat för utbildningsdagen ”Rätt att veta” som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF arrangerar tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköping den 8 oktober.
Pressmeddelande
2019-10-07
Arbetslösheten bland unga (15-24 år) har sjunkit från över 25 procent 2009 till 16,8 procent 2018, en minskning med drygt 30 procent. Samma positiva utveckling syns inte i gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Ny statistik från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, visar att andelen ligger på ungefär samma nivå nu som 2009.
Pressmeddelande
2019-10-03
Aktuell forskning om civilsamhället är i fokus på den Kunskapskonferens som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar tillsammans med Ideell Arena, Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Pressmeddelande
2019-10-02
Sedan tre år går det att överklaga vissa av de beslut om statsbidrag som tas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Totalt har MUCF avslagit ansökningar om statsbidrag i 90 fall, varav 26 har överklagats. Dom har fallit i 21 ärenden och förvaltningsdomstolen har delat myndighetens bedömning i 19 ärenden.
Nyhet
2019-10-01
Ny deadline: 8/10. Systemet fungerar igen. Ansök gärna före helgen.
Pressmeddelande
2019-09-30
Hur kan vuxna bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet med unga nyanlända? Det är temat för utbildningsdagen ”Rätt att veta!” som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm och Region Stockholm den 2 oktober 2019.
Pressmeddelande
2019-09-26
I morgon, den 27 september, arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, utbildning i hbtq-frågor för två skolor i Västra Götalandsregionen.
Pressmeddelande
2019-09-23
Hur kan vuxna bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet med unga nyanlända? Det är temat för utbildningsdagen ”Rätt att veta!” som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF arrangerar tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län och Region Uppsala den 26 september 2019.
Pressmeddelande
2019-09-19
Hur kan unga få inflytande och möjlighet att påverka demokratiska processer? Den frågan är i fokus på den rikskonferens som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar den 27 och 28 november. Bland huvudtalarna finns kultur- och demokratiminister Amanda Lind, klimataktivisten Andreas Magnusson och Åsa Ekman som är expert på barnkonventionen.
Pressmeddelande
2019-09-17
På torsdag, den 19 september, arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, utbildning i hbtq-frågor på Stagneliusskolan i Kalmar.

Sidor