Aktuellt

Pressmeddelande
2020-09-10
MUCF välkomnar regeringens förslag till ändringsbudget och däri satsningen på barn- och ungdomsorganisationer. Statsbidraget syftar till att skapa bättre förutsättningar för barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.
Nyhet
2020-09-14
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar årligen pengar till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och HBTQ-organisationer och bidragen kan sökas för organisationers ordinarie verksamhet. Den 1 september var sista ansökningsdag för att söka organisationsbidrag och nu påbörjar handläggningen av ansökningarna. Totalt har MUCF mottagit 196 ansökningar för organisationsbidrag för bidragsår 2021.
Nyhet
2020-09-10
MUCF:s logga, bild på Lena Nyberg samt MUCF:s färgpalett.
Under hösten 2020 implementerar MUCF en varumärkesplattform i verksamheten. Den ska lägga grunden för hur MUCF möter, bemöter och kommunicerar med dem som myndigheten är till för. Bland annat har logotyp, färgpalett och typsnitt justerats.
Pressmeddelande
2020-08-28
I 2020 års andra ansökningsrunda, som påbörjades den 7 maj, fick MUCF in totalt 86 ansökningar till Erasmus+ Ung och Aktiv. Myndigheten beviljar nu bidrag till 21 projekt och fördelar cirka 7,4 miljoner kronor (717 739 euro) till organisationer i bland annat Kungälv, Hägersten och Ale kommun. En stor del av dessa ansökningar handlar om arbete inom ungdomssektorn, inkludering, informations- och kommunikationsteknik samt entreprenörskap.
Pressmeddelande
2020-07-30
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer.
Pressmeddelande
2020-07-30
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag av regeringen att kartlägga unga hbtq-personers hälsa och levnadsvillkor. Det är tio år sedan en sådan kartläggning gjordes i Sverige
Pressmeddelande
2020-07-28
Under 2020 och 2021 genomför regeringen en stor demokratisatsning som engagerar flera aktörer i samhället. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska dels ta fram och sprida kunskap om ungas inflytande, dels fördela totalt nästan åtta miljoner kronor till civilsamhället till projekt som stärker demokratin.
Nyhet
2020-09-01
MUCF utlyser en extra ansökningsrunda (runda 4, 2020) för att göra det möjligt för fler verksamheter att genomföra projekt inom EU-programmet Erasmus+ och programområdet Strategiska partnerskap (KA2).
Pressmeddelande
2020-07-01
17 organisationer får nu bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Bland de som får bidrag finns Sveriges Stadsmissioner, Frälsningsarmén och Läkare i Världen.
Nyhet
2020-06-25
Som nationellt kontor för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren har MUCF fått instruktioner löpande från EU-kommissionen om hur vi ska hantera EU-projekt under pandemin.
Pressmeddelande
2020-06-24
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått in rekordmånga ansökningar om bidrag till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Totalt har 230 organisationer ansökt.
Pressmeddelande
2020-06-18
Antalet unga som vräks och antalet barn som berörs av vräkning ökar. I fjol berördes totalt 467 barn av vräkningar och 143 unga vräktes från sitt boende. Coronapandemin och dess effekter på samhällsekonomin riskerar att ytterligare förvärra situationen. Det visar en analys som Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tagit fram.

Sidor