Aktuellt

Myndigheten mottog igår en dom från förvaltningsrätten om att neka Sveriges unga muslimer (SUM) statsbidrag. MUCF kommer nu analysera domen.

I år får fem forskningsprojekt stöd.

Politiska beslut på lokalnivå är viktiga för att utveckla och förändra arbetssätt i skolan.

MUCF:s svar på artikel i Göteborgsposten.

Den 10 oktober är det dags för vuxna i Sörmland som möter unga nyanlända att få ta del av utbildningen Rätt att veta!

Om offentlig sektor och civilsamhället inte vågar samverka kan det offentliga aldrig få en kunskapsbaserad grund att stå på. 

Rapporten Att verka demokratiskt handlar om hur vi följer upp demokrativillkoren för statsbidrag.

Tusentals unga i 25 kommuner svarar på frågor om situationen i skolan, möjligheter till inflytande, sin hälsa och fritid i ungdomsenkäten Lupp.

För att förebygga våldsbejakande extremism behöver kommuner, polis och aktörer i civilsamhället arbeta närmare varandra.

I dag lanserar vi vägledningen Knäck koden!, en vägledning som ska ge kommuner och civilsamhällesorganisationer ett stöd i hur det går att samverka i det viktiga arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Statskontorets analys visar att MUCF i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag.

Youmo i praktiken är en vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Sidor